Ośrodek Badań Ekonomicznych

Ośrodek Badań Ekonomicznych

ZespółInformacjePublikacjeSprawozdania

Kierownik

Maciej Tymiński

Zespół
 • Ewa Gucwa-Leśny
 • Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • Tadeusz Tyszka
 • Piotr Koryś
 • Agata Trzcińska
 • Sabina Kołodziej

Informacje o Ośrodku Badań Ekonomicznych

1. Lista osób wchodzących w skład Ośrodka

 • Ewa Gucwa-Leśny
 • Maciej Tymiński
 • Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • Tadeusz Tyszka
 • Piotr Koryś
 • Agata Trzcińska
 • Sabina Kołodziej

2. Prace badawcze realizowane w Ośrodku w 2010 r.
Badania Ośrodka koncentrują się wokół dwóch grup tematów: badań rozpoczętych w 2006, które zakończyły się w 2010, dotyczących psychologicznych i społecznych reakcji na perspektywę wejścia Polski do strefy wspólnej waluty – Euro; druga grupa badań to kontynuacja prowadzonych w latach poprzednich analiz związanych ze zmianami sytuacji ekonomicznej i koniecznością adaptacji do tych zmian. W badaniach tych, obok „twardych” danych ekonomicznych wykorzystuje się dane z PGSS.

3. Współpraca międzynarodowa
Dr Ewa Gucwa-Leśny w latach 2007-2011była członkiem międzynarodowego projektu Civilisation Competencies and Sustainable Regional Development in Poland (COMPETE 2). Projekt realizowany był z Funduszy Norweskich pod kierunkiem prof. Barbary Liberdy, koordynowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. W pracach zespołu uczestniczył także mgr Marcin Zieliński z ISS. Dr Ewa Gucwa-Leśny w latach 2006-1010 współpracowała w realizacji międzynarodowego projektu „Emerging Credit Cards Markets” realizowanego przez University of California w San Diego. Kierownikiem projektu był prof. Akos Rona Tas. Dr Ewa Gucwa-Leśny była po raz trzeci członkinią komitetu naukowego konferencji International Association for Research in Applied Economic Psychology i Society for Advancement In Economic Behavior, która odbyła się w Kolonii (Niemcy) we wrześniu 2010.

4. Członkowstwo w organizacjach naukowych
Prof. Maryla Goszczyńska i dr Ewa Gucwa-Leśny są członkiniami międzynarodowej organizacji naukowej International Association for Research in Applied Economic Psychology. Dr Ewa Gucwa-Leśny jest członkinią Society for Advancement In Economic Behavior, od 1999 r. jest członkinią rady naukowej SABE. W 2008 roku została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję. Prof. Maryla Goszczyńska i dr Ewa Gucwa-Leśny są członkiniami Akademickiego Towarzystwa Psychologii Ekonomicznej. 5. Organizacja i udział w konferencjach Prof. Maryla Goszczyńska – Organizacja Sympozjum pt. Świat ekonomii w oczach młodzieży, Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź 2010. Prof. Maryla Goszczyńska – referat pt. Wpływ poczucia tożsamości narodowej (patriotyzmu vs nacjonalizmu) oraz optymizmu na postawy młodzieży wobec wprowadzenia euro w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź 2010. Dr Ewa Gucwa-Leśny – Afiliacja ISS UW- uczestniczyła w Society for Advancement in Behavioral Economics Annual Conference 2010 w San Diego w Sierpniu 2010. Była współautorką referatu „Large scale retail chains have become second most important factorinfluencing household consumption in Poland”. Przewodniczyła sesji E.2.Economics of the household. Well being. Dr Ewa Gucwa-Leśny – Afiliacja ISS UW-uczestniczyła we wspólnej konferencji International Association for Research in Applied Economic Psychology oraz Society for Advancement in Behavioral Economics „A boat trip through economic change”, w Kolonii we wrześniu 2010. Była współautorką referatu „Retail infrastructure as a determinant of household spending in Polish regions”. Obszerne streszczenie zamieszczono w materiałach konferencji, a cały tekst na CD rom. Dr Ewa Gucwa-Leśny W ramach realizacji projektu Compete (Eea Grant & Norway Grant) współorganizowałam konferencję Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Instytutu Studiów Społecznych UW „Civilization Competences in Regional Perspective” w listopadzie 2010.

Publikacje Ośrodka Badań Ekonomicznych

Maryla Goszczyńska, Percepcja nierówności statusu materialnego i tolerancja wobec bogatych w polskim społeczeństwie. W: Społeczeństwo w czasach zmiany. Polski generalny Sondaż Społeczny w latach 1992-2009, red. R. Siemieńska i P. Radkiewicz, wyd. Scholar, Warszawa 2010

Barbara Liberda(Afiliacja WNE UW), Marek Pęczkowski (Afiliacja WNE UW), Ewa Gucwa-Leśny (Afiliacja ISS UW) How do we value our income from which we save złożone do druku w czasopiśmie „Journal of Socio-Economics”


Brak