Kontakt

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

Uniwersytet Warszawski

ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

tel. (+48) 22 831 51 53, 22 554 97 30, fax (+48) 22 831 49 33

iss@uw.edu.pl

Kierownik sekretariatu: Aneta Maciągowska a.m.maciagowska@uw.edu.pl, pokój 421 za szklanymi drzwiami