Civil City Lab

O Civil City LabZespół

 


to interdyscyplinarny zespół badawczy działający w ramach ISS, prowadzący badania nad współtworzeniem lepszego, demokratycznego i mądrze zarządzanego miasta. 

Celem Civil City Lab jest badanie konsekwencji rozwoju technologicznego w kontekście życia miejskiego. Chcemy zrozumieć, jak cyfryzacja i nowe technologie mogą kształtować jakość życia użytkowników miast, wpływać na rozwój miast i politykę miejską. Szczególnie interesuje nas, jak technologia może wpływać na wdrażanie zasad demokracji, równości i sprawiedliwości społecznej w miastach. Opierając się na istniejących teoriach socjologicznych i psychologicznych – w tym na nowej koncepcji „cyfrowego prawa do miasta” – chcemy odpowiedzieć na pytanie o wpływ innowacji technologicznych na dobrostan mieszkańców miast, spójność społeczną i jakość lokalnej demokracji, rozumianej jako zdolność obywateli do artykulacji swoich interesów i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju miasta.

 

      

Anna Domaradzka-Widła
   

STANOWISKO

Dyrektor ISS. Adiunkt. Badaczka społeczna z 20-letnim doświadczeniem, kierowniczka Civil City Lab, specjalizująca się w badaniach intersekcjonalnych i międzynarodowych porównawczych w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych, socjologii miejskiej, studiów genderowych i socjologii cyfrowej. Prowadziła lub współprowadziła kilka międzynarodowych projektów dotyczących spójności miejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczości społecznej i kwestii państwa opiekuńczego, a także równości płci i społecznej w sferze publicznej i prywatnej. Od 2020 roku jest przewodniczącą Katedry UNESCO ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Civil society, social movements, urban movements, urban sociology, gender sociology, sociology of science and education

… Czytaj dalej

E-mail: anna.domaradzka@uw.edu.pl

      

Ewa Domaradzka

STANOWISKO

Adiunkt w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię pozytywną, zdrowie psychiczne, zdrowie w mieście, emocje i regulację emocji oraz wpływ środowiska naturalnego i miejskiego na dobrostan.

Współpracuje z Civil City Lab. Jest kierowniczką projektu badawczego „Kontakt z naturą a dobrostan: rola więzi z naturą, regulacji emocji i pory roku”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a także uczestniczyła w kilku innych projektach. Uczy doktorantów w IPPAN i Graduate School for Social Research (GSSR).

Odbyła pobyt naukowy w City, University of London (UK), jest (współ)autorką licznych publikacji i prezentacji konferencyjnych oraz recenzentką w kilku czasopismach naukowych.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

zdrowie psychiczne, dobrostan, miejska natura, zdrowie w mieście, psychologia
pozytywna

… Czytaj dalej

E-mail: edomaradzka@psych.pan.pl

      

Mateusz Trochymiak

STANOWISKO

Adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca, oraz badacz 10-letnim doświadczeniem w konsultingu i ewaluacji dla sektora publicznego. Specjalizuje się w polityce społecznej, zarządzaniu miastem, transformacją cyfrową w administracji publicznej.

Członek ISTR – International Society for Third Sector Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Polityka społeczna, praca socjalna, socjologia ekonomiczna, inteligentne miasto, cyfryzacja

… Czytaj dalej

E-mail: m.trochymiak@uw.edu.pl

      

Nina Wróblewska

STANOWISKO:

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim w dyscyplinie nauki socjologiczne. Członkini zespołu Laboratorium Miasta Obywatelskiego ‒ Civil City Lab, gdzie pracuje przy badaniach jakościowych na temat jakości życia w mieście, aktywności obywatelskiej i miejskich polityk. Specjalizuje się w temacie neuroróżnorodności, socjologii miasta i partycypacji społecznej.

Członkini ISTR – International Society for Third Sector Research 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Neuroróżnorodność, prawo do miasta, nauka obywatelska, partycypacja społeczna, opis wpływu

… Czytaj dalej

E-mail: n.wroblewska4@uw.edu.pl

      

Mikołaj Biesaga

STANOWISKO:

Asystent naukowy / Research Assistant
Doktorant / PhD Candidate

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii.
Member of the Center for Complex Systems and New Technologies and the Global Systems Center at ISS.
Członek Civil City Lab

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Zdolność do tworzenia ciągów pseudolosowych, losowość, systemy złożone, wpływ społeczny, dynamika interakcji społecznych, komputerowe nauki społeczne, różnice indywidualne, rozwiązania oparte na naturze, rozwiązania niebiesko-zielone, zieloną gentryfikację, prawo do zdrowego miasta, przetwarzanie języka naturalnego, komputerowe nauki społeczne.

… Czytaj dalej

E-mail: biesaga@uw.edu.pl

   

Agata Żbikowska

STANOWISKO:

Astytent badawczy w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca. Antropolożka I socjolożka. Nauczycielka i tutorka młodzieżowa z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w edukacji. Podejmowane tematy badawcze obejmują społeczeństwo obywatelskie, kulturę młodzieżową, badania nad dzieciństwem, socjologię czasu wolnego oraz socjologię miasta.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Społeczeństwo obywatelskie, kultura młodzieżowa, badania nad dzieciństwem, czas wolny, socjologia miasta

… Czytaj dalej

E-mail: agata.zbikowska@uw.edu.pl

Tutoring szkolny i akademicki