Kwartalnik Kultura i Rozwój

Od 2016 r. Uniwersytet Warszawski wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie wydaje kwartalnik „Kultura i Rozwój”, którego koordynację zapewnia Instytut Studiów Społecznych.

Kwartalnik poświęcony jest problematyce poza-ekonomicznych aspektów rozwoju gospodarczego i szeroko rozumianej problematyce kulturowych uwarunkowań dynamiki procesów przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych.

Redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura i Rozwój” jest prof. Jerzy Hausner, jego zastępcą red. Edwin Bendyk.
Sekretarzem redakcji jest Andrzej Turkowski, e-mail: kulturairozwoj@uw.edu.pl

Redakcja kwartalnika „Kultura i Rozwój” przyjmuje do druku teksty w języku polskim i angielskim, w tym artykuły naukowe, komunikaty z badań oraz recenzje książek.

W pierwszym numerze (do pobrania tutaj) znalazły się teksty autorstwa Anny Gizy, Przemysława Czaplińskiego, Andrzeja Zybały, Tomasza Zaryckiego, Tomasza Rakowskiego i Jerzego Hausnera.

Więcej informacji na stronie kwartalnika: http://www.kulturairozwoj.pl/