Kwartalnik Kultura i Rozwój

Od 2016 r. do 2019 r. Uniwersytet Warszawski wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie wydawał kwartalnik „Kultura i Rozwój”, którego koordynację zapewniał Instytut Studiów Społecznych.

Kwartalnik poświęcony był problematyce poza-ekonomicznych aspektów rozwoju gospodarczego i szeroko rozumianej problematyce kulturowych uwarunkowań dynamiki procesów przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych.

Redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura i Rozwój” był prof. Jerzy Hausner, jego zastępcą red. Edwin Bendyk. Sekretarzem redakcji był Andrzej Turkowski, e-mail: kulturairozwoj@uw.edu.pl

Numery archiwalne pisma w open-access do pobrania

 

Wydawanie czasopisma zostało zawieszone w roku 2020.