Rekrutacja

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (dawniej „Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (MISD)” przy Wydziale Socjologii UW, Kierownik Studiów: prof. dr hab. Tomasz Zarycki

Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja odbywa się do Szkół Doktorskich.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:
https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/