Historia

Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

został powołany w styczniu 1991 roku w wyniku porozumienia podpisanego w 1990 roku przez władze University of Michigan (USA), Ministra Edukacji Narodowej RP i Rektora UW. ISS powołany został jako placówka badawcza, której zadaniem jest inicjowanie i realizowanie badań podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym i porównawczym.”

Historia

Dyrektorzy ISS

początek kadencji koniec kadencji imię i nazwisko
01.09.2002 31.08.2012 prof. Renata Siemieńska
01.09.2000 31.08.2002 prof. Janusz Grzelak
01.09.1996 31.08.2000 prof. Grażyna Wieczorkowska
01.09.1993 31.08.1996 prof. Mirosława Marody
od początku istnienia ISS 31.08.1993 prof. Mirosław Kofta