Historia

Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

został powołany w styczniu 1991 roku w wyniku porozumienia podpisanego w 1990 roku przez władze University of Michigan (USA), Ministra Edukacji Narodowej RP i Rektora UW. ISS powołany został jako placówka badawcza, której zadaniem jest inicjowanie i realizowanie badań podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym i porównawczym.”

Historia

Dyrektorzy ISS

początek kadencji koniec kadencji imię i nazwisko
01.09.2012 31.08.2020 prof. Tomasz Zarycki
01.09.2002 31.08.2012 prof. Renata Siemieńska
01.09.2000 31.08.2002 prof. Janusz Grzelak
01.09.1996 31.08.2000 prof. Grażyna Wieczorkowska
01.09.1993 31.08.1996 prof. Mirosława Marody
od początku istnienia ISS 31.08.1993 prof. Mirosław Kofta