Komisja ds Etyki Badań Naukowych

Skład Komisji:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW (przewodniczący)

dr hab. Ryszard Praszkier

dr Agnieszka Rychwalska (sekretarz)

Regulamin Komisji

Wzór wniosku

Wnioski prosimy przesyłać na adres sekretarza Komisji (a.rychwalska@uw.edu.pl)