Aktualności

Conference „Interdisciplinary perspectives on social influence”

ISS invites you to attend conference „Interdisciplinary perspectives on social influence” to be held on March 8-10, 2018 in Tyszkiewicz Palace in Warsaw. More information and obligatory registration at: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/ipsi2018/

0 komentarzy

EAST PaC data available in the ADS

East European Parliamentarian and Candidate Data (EAST PaC) 1985 – 2015 The aims of this study stem from innovative matching of a formal theory of voting in the national parliamentary elections with a unique data set on candidates in parliamentarian elections in selected countries of Central and Eastern Europe. The formal theory of voting is […]

0 komentarzy

Nowa książka R.Praszkiera „”Empowering Leadership of Tomorrow”

Ryszard Praszkier wydał właśnie w wydawnictwie Cambridge University Press nową książkę pt. „Empowering Leadership of Tomorrow”. Polecamy i gratulujemy. Więcej: https://www.cambridge.org/core/books/empowering-leadership-of-tomorrow/DFB8E1A360467FF7886EB3EDC6EAB7AD

0 komentarzy

Agata Zysiak laureatką Narody Historycznej im. Moczarskiego

Serdeczne gratulacje dla Agaty Zysiak za zobycie Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za książkę „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście” http://wyborcza.pl/7,155501,22756387,moczarski.html

0 komentarzy

Zaproszenie na seminarium „”Analiza pola władzy i wybranych pól akademickich: badanie struktur, dynamiki i homologii w perspektywie teorii P.Bourdieu”

ISS UW zaprasza do udziału w seminarium w ramach projektu badawczego „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” p.t. „Analiza pola władzy i wybranych pól akademickich: badanie struktur, dynamiki i homologii w perspektywie teorii P.Bourdieu” 8 grudnia 2017 r. (piątek) godz.15.ISS UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, Sala 417 (4 piętro, za […]

0 komentarzy

Nagrody dla Agaty Zysiak

Gratulujemy Agacie Zysiak wyróżnienia jej książki „Punkty za pochodzenie” http://www.nomos.pl/products/154/p/707 nagrodą za debiut książkowy https://www.coleurope.eu/news/bronislaw-geremek-prize-2017-awarded-dr-krzysztof-boroda oraz nominacji do narody za książkę historyczną im. Moczarskiego http://wyborcza.pl/7,155501,22506047,nagroda-historyczna-mo…

0 komentarzy

Konferencja „”Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society”,

Sekcja Socjologii Ekonomicznej i Oddział Warszawski PTS, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Instytut Studiów Społecznych UW zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society„, która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2018 r. […]

0 komentarzy

Wiktor Soral obronił doktorat

Serdecznie gratulujemy Wiktorowi Soralowi, absolwentowi studiów dr-anckich w ISS UW, obrony doktoratu p.t. „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego ‘Ja’ wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy” napisanego pod kierunkiem prof. Mirosława Kofty. Streszczenie pracy: http://psych.strony.uw.edu.pl/…/Streszczenie_WiktorSoral.pdf

0 komentarzy

ISS otrzymał kategorię „A”

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) dokonując oceny dorobku placówek naukowych w Polsce za lata 2013-2016 przyznał Instytutowi Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca kategorię „A”, potwierdzając tym samym wysoki poziom prowadzonych w ISS badań i jego znaczący potencjał naukowy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej doskonałej oceny Instytutu!

0 komentarzy

Marta Marchlewska obroniła doktorat

Serdecznie gratulujemy obrony pracy doktorskiej Marcie Marchlewskiej, absolwentce studiów doktoranckich ISS, zdobywczyni licznych nagród i grantów. Jej praca doktorska p.t. „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja: O roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej” powstała pod kierunkiem prof. Mirosława Kofty, promotorem pomocniczym była Aleksandra Cichocka.

0 komentarzy