Aktualności

Nowe zbiory danych w PADS (CBOS, PaReSoGo)

W Archiwum Danych Społecznych publikowano kolejne roczniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji „Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Roczniki dostępne są tutaj. W naszym archiwum dostępnych jest już 17 pełnych roczników wspomnianej serii z lat 2000-2016 (204 zbiory danych wraz z dokumentacją). Ponadto opublikowano zbiór Party Representation of Social Groups (Olga Zelinska i Joshua […]

Tomasz Zarycki otrzymał grant NCN w konkursie OPUS 20

Prof. Tomasz Zarycki otrzymał grant na projekt pt. „Polska burżuazja i jej symboliczni spadkobiercy. Genealogiczne korzenie polskiej i żydowskiej elity ekonomicznej oraz ich spuścizna ideologiczna we współczesnej przestrzeni społecznej inteligencji” w konkursie OPUS 20 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Konkurs na stanowisko adiunkta

KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS pt. „Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Finlandia na tle porównawczym 1905-1921”

Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca – 21.05.2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca, na którym gościć będziemy prof. Mirosława Koftę z wystąpieniem pt. „Spiskowa teoria Okrągłego Stołu ’89 a współczesne podziały polityczne w Polsce” oraz prof. Wiesława Baryłę w roli dyskutanta. Seminarium odbędzie się 21 maja 2021 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom. W celu otrzymania linku do spotkania […]

Kolejny rocznik badań CBOS (2013)

W Polskim Archiwum Danych Społecznych opublikowano kolejny rocznik (2013) badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji „Aktualne Problemy i Wydarzenia”.

Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca – 23.04.2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca, na którym gościć będziemy prof. Krystynę Iglicką-Okólską z wystąpieniem pt. „Powroty Polaków w dobie Brexitu. W pętli pułapki migracji?” oraz prof. Pawła Kaczmarczyka w roli dyskutanta. Seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o kontakt z […]

Nowe dane w PADS – CBOS 2008, 2014, 2016

Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zająca UW ma przyjemność poinformować, że w Polskim Archiwum Danych Społecznych zdeponowano 31 – nigdy wcześniej nieudostępnianych – zbiorów danych.

Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Instytutu Zajonca, pomyślanym jako cykl spotkań, którego celem jest stworzenie platformy do wymiany myśli pomiędzy różnymi dziedzinami i dyscyplinami nauki. Tematyka seminarium oscylować będzie wokół nowych idei w naukach  społecznych i humanistycznych oraz bieżących wyzwań społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 26 marca 2021, w godz. […]

Konferencja na temat deistytucjonalizacji w politykach publicznych – 15 marca 2021

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju”, która rozpocznie się 15 marca 2021 o godzinie 9:45. Konferencja dotyczyć będzie deinstytucjonalizacji w politykach publicznych na poziomie zarówno polskim, jak i europejskim. Obejmować będzie panele dyskusyjne i sesje tematyczne z udziałem polskich oraz międzynarodowych ekspertów. Nasz Zespół będzie miał przyjemność prowadzić sesję […]

CESSDA Data Day 2021

CESSDA jest Europejskim Konsorcjum Archiwów Danych Społecznych o członkostwo w którym ubiega się Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS). Realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)  wspólnie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS) i Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (IFiS) od 2018 projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (DRODB) jest doskonałą […]