Komitet Honorowy

Komitet Honorowy Konferencji „Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration”.
– Richard Gonzales (współ-przewodniczący)
– Renata Siemieńska (współprzewodnicząca)

– Anna Giza (Dziekan Dziekan Socjologii)
– Gabriela Grotkowska (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych)
– Kamil Imbir (Dziekan Wydziału Psychologii)

– Kathy Cagney (dyrektorka Institute for Social Research)
– Anna Domaradzka (Dyrektorka ISS UW)
– Krystyna Iglicka (Przewodnicząca Rady Naukowej ISS UW)

– Tony Antonucci
– Eugene Burnstein
– Susan Fiske
– Janusz Grzelak
– Shinobu Kitayama
– Mirosław Kofta
– Mirosława Marody
– Hazel Marcus
– Andrzej Nowak
– Janusz Reykowski
– Grażyna Wieczorkowska
– Tomasz Zarycki