Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza

Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza (2010-2014) [Grant MNiSW/NCN]

Projekt badawczy zrealizowany w ISS UW pod kierunkiem dr Anny Domaradzkiej

Krótki opis:

Punktem wyjścia badania była próba spojrzenia na przestrzeń Warszawy nie tylko jako na miejsce zamieszkania, ale przede wszystkim jako kontekst różnego rodzaju aktywności społecznych i obywatelskich odbywających się na poziomie wspólnot sąsiedzkich. Bliższe przyjrzenie się sile i jakości więzi między mieszkańcami tego samego obszaru posłużyło stworzeniu modelu opisującego warunki konieczne do zaistnienia sąsiedzkiej współpracy, a co za tym idzie odpowiedzi na pytanie co kształtuje stosunki międzysąsiedzkie i skłonność do współdziałania. Efektem końcowym projektu jest pogłębiony opis inicjatyw sąsiedzkich jako zjawiska społecznego oraz genezy aktywności na rzecz najbliższego otoczenia w przestrzeni miejskiej Warszawy.

Upowszechnienie wyników:

1. Prezentacja „Good neighbours – good citizens. The role of the space shaping in fostering civilization competences” na międzynarodowej konferencji COMPETE International Workshop Civilization Competences in Regional Perspective, 11 listopada 2010.

2. Prezentacja „Urban space as a context of neighbourhood civic activities influencing quality of life of inhabitants” na spotkaniu w Ambasadzie USA, 24 września 2012.

3. Wywiad prasowy na potrzeby artykułu autorstwa Joanny Sawickiej „Wiocha, tylko wieksza” opublikowanego w Magazynie Kontakt, nr 21/2012.

4. Prezentacja „Miasto jako kontekst działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców” na seminarium Zakładu Socjologii Oświaty i Wychowania IS UW, 19 lutego 2013.

5. Udział w konferencji Smart Cities Stakeholder Platform Annual Conference – prezentacja wyników badania w trakcie dyskusji, 5-7 czerwca 2013 (Budapeszt, Węgry).

6. Prezentacja posteru “The Aging City: Neighborhood Movement as an Answer to the Changing Needs of Older Inhabitants” na konferencji The Gerontological Society of America, 20-24 listopada 2013 (Nowy Orlean, USA).

7. Prezentacja „Blurring lines or a crumbling wall? Changing relations between the public and the third sector in Poland” na międzynarodowej konferencji Colloquium of the European Group for Organizational Studies (EGOS), 4-6 lipca 2013 (Montreal, Kanada).

8. Prezentacja „Born to be wild: social innovations in Polish cities” na konferencji 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise, 1-4 lipca 2013 (Liege, Belgia).

9. Udział w konferencji “Community Mural Art and Social Change. An international exploration of collective Mural Art as a tool to raise unheard voices” – prezentacja wyników badania w trakcie dyskusji, 13 lutego 2014 (Sztokholm, Szwecja).

10. Prezentacja “New Urban Movement as an Emerging Field: Case of Poland” na konferencji CITY FUTURES III. Cities as strategic places and players in a globalized world, Paryż, 18-20.06.2014 http://cityfutures2014.org. 19 czerwca 2014. Drugim autorem jest prof. Filip Wijkström z Stockholm School of Economics.

11. Prezentacja/paper “New Urban Movement as an Emerging Field in Poland” na konferencji XVIII International Sociological Association World Congress of Sociology „Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology“, Yokohama, 13-19.07.2014. Prezentowany na sesji Re-Thinking Urban Social Movements (RC47) http://www.isa-sociology.org/congress2014/rc/rc.php?n=RC47 16 lipca 2014. Drugim autorem jest prof. Filip Wijkström z Stockholm School of Economics.

12. Prezentacja “New Urban Movement as a Field Negotiated Into Existence: The Case of Poland” na konferencji International Society for Third Sector Research, Muenster, 22-25.07.2014. Drugim autorem jest prof. Filip Wijkström z Stockholm School of Economics.

13. Prezentacja/paper “New Urban Movement as an Emerging Field: Case of Poland” na konferencji CBEES Annual conference 2014 “Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move”, 4-5.12.2014. Drugim autorem jest prof. Filip Wijkström z Stockholm School of Economics.

16. Warsztat „Miasto aktywnych mieszkańców” dnia 18 listopada 2013 roku, w ramach opracowywania projektu Krajowej Polityki Miejskiej przygotowanego przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wówczas Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Dokument dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014.pdf

17. Publikacja internetowa w Magazynie Miasta z dnia 29 stycznia 2014 w ramach dyskusji „Co było ważne w 2013 roku? Na co liczymy w 2014 roku”. Dostępna na stronie: http://publica.pl/teksty/2013a2014-41429.html