Projekt EFESEIIS – Rozwój Ekonomii Społeczej w Europie

EFESEIIS: Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies

Program EFESEIIS „Ułatwianie rozwoju i ewolucji przedsiębiorczości społecznej dla innowacyjnych i inkluzywnych społeczności” był realizowany w okresie 12.2013-11.2016 w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Partnerami projektu były uniwersytety z 10 Europejskich krajów. Koordynatorem polskiej części EFESEIIS był dr Ryszard Praszkier.

Projekt miał cztery główne cele, pozwalające na lepsze zrozumienie zjawiska przedsiębiorczości społecznej oraz poszerzenie wiedzy umożliwiającej wspomaganie tego zjawiska:

1) Stworzenie bazy, umożliwiającej wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji społecznych; w tym – umożliwienie wspomagania tej działalności przez zainteresowane strony.

2) Stworzenie wstępnej Ewolucyjnej Teorii przedsiębiorczości społecznej, wyjaśniającej różne drogi rozwoju przedsiębiorców społecznych w Europie; w tym – pokazanie w tle historycznym, dynamiki zmian instytucji związanych z przedsiębiorczością społeczną.

3) Zidentyfikowanie takich właściwości środowiska, które by sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości społecznej.

4) Zidentyfikowanie „nowej generacji przedsiębiorców społecznych, a w tym – określenie specyficznych właściwości ich działania, potrzeb oraz ograniczeń; zbadanie wkładu tych nowych organizacji w tworzenie innowacji społecznych.

Badanie objęło 1100 osób kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych (przedsiębiorcy społeczni, decydenci polityczni, donatorzy).

Główne osiągnięcia:

Polskie przedsiębiorstwa społeczne biorące udział w projekcie EFESEIIS

Międzynarodowa strona projektu

EFESEIISEU-Flag