Projekty OBUZ – OCOPOMO

OCOPOMO

Otwarta współpraca jako czynnik wspierający modelowanie polityki (Open COllaboration for POlicyMOdelling).
Projekt jest prowadzony w ramach programu międzynarodowego: Seventh Framework Programme, Theme [ICT-2009.7.3] [ICT for Governance and Policy Modelling].
Okres trwania projektu: 01.01.2010- 30.12.2012
Strona projektu: www

Partnerzy

Cel projektu

Zadania OBUZ w projekcie