PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka

PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka (2013–2017) [Grant MAESTRO]

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Zawadzkiego

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest analiza roli czynników poznawczych, osobowościowych i intelektualnych w etiologii, terapii i profilaktyce pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD). Całość badań obejmuje trzy projekty szczegółowe, odwołujące do wspólnego modelu teoretycznego. Projekt PTSD-D (diagnoza) dotyczy analizy struktury objawów PTSD oraz analizy relacji między schematami poznawczymi i kluczowymi przekonaniami jako czynnikami wpływającymi na wystąpienie i utrzymywanie się objawów PTSD oraz czynnikami osobowościowymi i intelektualnymi. Celem Projektu PTSD-T (terapia) jest badanie mechanizmów zmiany oraz predyktorów skuteczności dwóch form psychoterapii zorientowanej na traumę: terapii poznawczej oraz terapii behawioralnej. Projekt PTSD-P (profilaktyka) ma na celu eksperymentalne określenie możliwości prewencji PTSD, w kontekście kluczowych dla rozwoju i podtrzymywania zaburzenia stresowego pourazowego zmiennych poznawczych, intelektualnych i osobowościowych, badanych w okresie przed urazem, jak z możliwych zmian charakterystyk indywidualnych pod wpływem traumy i PTSD.

Główne zadania zrealizowane w ramach projektu w 2014 dotyczyły:

(1) przygotowania narzędzi diagnostycznych – szerokie badania pilotażowe, efektem których są przygotowywane do druku publikacje (artykuły, podręczniki testowe);

(2) badań w ramach podprojektu PTSD-D (diagnoza), które zostały zrealizowane w grupie uczestników wypadków drogowych oraz strażaków – narażonych na zawodowe ryzyko konfrontacji z traumatycznymi zdarzeniami (badania w ostatniej grupie – ofiar powodzi – są planowane na rok 2015) oraz

(3) rozpoczęcie badań w ramach podprojektu PTSD-T (terapia), które wiązały się z opracowaniem protokołu terapii poznawczej oraz rozpoczęcie terapii zarówno dla psychoterapii poznawczej, jak i przedłużonej ekspozycji.

Rozpoczęcie badań w ramach podprojektu PTSD-P (profilaktyka), które wiąże się z opracowaniem protokołu szkolenia profilaktycznego oraz rozpoczęcie badań jest planowane na rok 2015.