Regulacyjna teoria wpływu społecznego

Regulacyjna teoria wpływu społecznego

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Nowaka:

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest skonstruowanie nowatorskiej, weryfikowalnej teorii wpływu społecznego. Wpływ społeczny jest jednym z najpowszechniej występujących procesów zachodzących między jednostkami i w związku z tym jest jednym z najczęściej badanych w psychologii społecznej. Jednakże większość badań nad wpływem społecznym przyjmuje perspektywę korzyści dla wywierających wpływu (źródło wpływu). W tym podejściu wpływ traktowany jest jako sposób uzyskiwania władzy i kontroli nad innymi. W przeciwieństwie do tego projekt proponuje przyjęcie perspektywy osoby, na którą wpływ jest wywierany (obiekt wpływu): w tym ujęciu podleganie wpływowi społecznemu może być pożądane i aktywnie poszukiwane przez jednostki. Pragnąc podlegać wpływom osoby obserwują innych i pytają ich o informacje i opinie. Wpływ społeczny umożliwia im korzystanie z wiedzy i zasobów przetwarzanie informacji źródeł wpływu, celem optymalizacji własnego funkcjonowania. W skrócie, z perspektywy obiektu wpływu, wpływ społeczny zwiększa możliwości funkcjonowania w grupie, a pośrednio – także całej grupy.

Publikacje: