Tomasz Szymański

Tomasz Szymański

t.szymanski@uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION
Nauczyciel akademicki w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej (ASP PW) i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS)
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Członek zespołu Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

BADANIA/RESEARCH

Przedsiębiorca prowadzący przedsięwzięcia w myśl idei creative collaboration – współpracy międzysektorowej i międzybranżowej, przy założeniach tworzenia grup projektowych z wyznaczonymi celami oraz granicą istnienia, którą zawsze jest rozwiązanie problemu (osiągniecie celu). Pracował przy budowaniu innowacji lub modelu biznesowego m.in. dla MediaCom Warsaw, Grupy HANDS, panGeneratora, Grupy FUTU, a także marketingowo dla: Procter&Gamble, ING Bank Śląski, Ford, British American Tobacco. Nagradzany za skuteczność kampanii reklamowych, m.in. Brązowe Effie 2012 dla kampanii Discovery Networks, a także za działalność na rzecz społeczności uniwersyteckiej Wydziału Nauk Społecznych UAM. Od 2002 r. związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej.