World Values Survey (WVS)

World Values Survey (WVS)

ISS UW jest ośrodkiem koordynującym w Polsce Światowe Badania nad Wartościami (World Values Survey) od 1990 roku . Badania WVS zostały zrealizowane w Polsce w latach 1990, 1997, 2005, 2011. Planowane są kolejne badania. Wszystkie na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich. Badania prowadzone w ramach tego projektu są realizowane w 83 krajach. Umożliwiają analizy trendów jak również porównania międzykrajowe.

Strona programu: http://www.worldvaluessurvey.org