dr Agnieszka Rychwalska

dr Agnieszka Rychwalska

a.rychwalska(at)uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION

Adiunkt naukowo-dydaktyczny, zastepca dyrektora ISS UW / Assistant Professor, Deputy Director of ISS

Member of the Center for Complex Systems and New Technologies and the Global Systems Center at ISS.

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii oraz Ośrodka Badania Systemów Globalnych

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe leżą na styku nauk o złożoności i nauk społecznych, w szczególności psychologii wpływu społecznego i neuropsychologii.
Specjalizuje się w zastosowaniach złożoności w badaniu związków mózg – procesy poznawcze. W swoich projektach badawczych łączy badania symulacyjne (sztuczne sieci neuronowe; realistyczne modele komórek nerwowych – oscylatorów) z paradygmatami psychologicznymi (m.in. zjawiska Gestalt w percepcji, badania uczenia się i pamięci) i neurofizjologią (obrazowanie optyczne i pomiar aktywności elektrycznej). W centrum jej zainteresowań naukowych leżą takie problemy jak: integracja informacji w mózgu w trakcie rozpoznawania i świadomej percepcji; rola synchronizacji neuronalnej czy wczesne rozpoznawanie nowości i jego rola w kontroli procesów uczenia.
Drugim obszarem jej zainteresowań są zastosowania układów złożonych w procesach psychologicznych i społecznych (modelowanie i analiza sieci społecznych, eksperymentalne badanie mechanizmów wpływu społecznego, analiza dużych zbiorów danych z sieci społecznych mediowanych nowymi technologiami), w szczególności do badania wpływu nowych technologii informacyjnych na procesy społeczne.
W trakcie pracy nad magisterium i doktoratem współpracowała m.in. z Biophysics Research Division, University of Michigan i Center for Complex Systems and Brain Sciences, Florida Atlantic University.

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

2010 – doktorat z psychologii, Wydział Psychologii UW, z wyróżnieniem
2003 – magisterium z psychologii, Wydział Psychologii UW, z wyróżnieniem

BADANIA/RESEARCH

Kierownik projektów:

2018-2020 Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne – wpływ struktury społecznej, procedur i zaangażowania uczestników. NCN, OPUS 14.

2017-2018 Wartości w społeczności Wikipedystów – opracowanie wskaźników behawioralnych. NCN, MINIATURA 1.

Wykonawca w projektach:
2012- Emergence by design (MD), projekt fianansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 PR, w konkursie FET Open
2012- Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego, projekt NCN w ramach konkursu Maestro
2009-2012 ICTeCollective projekt fianansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 PR, w konkursie FET Open

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS
Winkowska-Nowak, K., Nowak, A., Rychwalska, A. (red) (2007) Modelowanie i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Wydawnictwo Academica.

ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS

Rychwalska, A., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2017). Value Sensitive Design for Peer Production Systems: Mediating Social Interactions. IEEE Technology and Society Magazine, 36(3), 48–55. https://doi.org/10.1109/MTS.2017.2728737

Nowak, A., Vallacher, R. R., Zochowski, M., & Rychwalska, A. (2017). Functional Synchronization: The Emergence of Coordinated Activity in Human Systems. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00945

Lisiecka, K., Rychwalska, A., Samson, K., Łucznik, K., Ziembowicz, M., Szóstek, A., & Nowak, A. (2016). Medium Moderates the Message. How Users Adjust Their Communication Trajectories to Different Media in Collaborative Task Solving. PLOS ONE, 11(6), e0157827. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157827

Nowak, A., Rychwalska, A., & Szamrej, J. (2014). Social, Psychological and Technological Determinants of Energy Use. IEEE Technology and Society Magazine, 33(3), 42–47. https://doi.org/10.1109/MTS.2014.2345207

Pitt, J., Bourazeri, A., Nowak, A., Roszczynska, M., Rychwalska, A., Santiago, I.R., Sanchez, M. L., Florea, M. & Sanduleac, M. (2013). Transforming Big Data Into Collective Awareness For Transformative Impact On Society. Computer, 46(6), 40-45.

Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk, M., Roszczynska-Kurasinska, M. A. G. D. A., & Jagielska, M. (2013). No need for speed: modeling trend adoption in a heterogeneous population. Advances in Complex Systems. DOI: 10.1142/S0219525913500252

Nowak, A., Rychwalska, A., & Borkowski, W. (2013). Why Simulate? To Develop a Mental Model. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 16(3), 12.

Rychwalska, A., Jabłoński, P., Żochowski, M., & Nowak, A. (2005) Novelty based feedback regulation in artificial neural networks, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 65, 453-463

ARTYKUŁY POKONFERENCYJNE / PAPERS IN CONFERENCE PROCEEDINGS

Rychwalska, A., & Roszczynska-Kursinska, M. (2018). Polarization on social media: when group dynamics leads to societal divides. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on Systems Science.

Patkos, T., Flouris, G., Papadakos, P., Bikakis, A., Casanovas, P., González-Conejero, J., Figueroa, R.V., Hunter, A., Idir, G., Ioannidis, G., Kacprzyk-Murawska, M., Nowak, A., Pitt, J., Plexousakis, D., Rychwalska, A., Stan, A. (2015). Privacy-by-Norms Privacy Expectations in Online Interactions. In 2015 IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems Workshops (pp. 1–6). https://doi.org/10.1109/SASOW.2015.5

Valetto, G., Bucchiarone, A., Geihs, K., Buscher, M., Petersen, K., Nowak, A., Rychwalska, A.,… Bernardeschi, P. (2015). All Together Now: Collective Intelligence for Computer-Supported Collective Action. In 2015 IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems Workshops (pp. 13–18). https://doi.org/10.1109/SASOW.2015.7

Pitt, J. V., Busquets, D., Diaconescu, A., Nowak, A., Rychwalska, A., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2014). Algorithmic Self-Governance and the Design of Socio-Technical Systems. In ECSI (pp. 262–273).

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS
Rychwalska, A. (2013). Understanding Cognition Through Functional Connectivity. In Complex Human Dynamics (pp. 21-34). Springer Berlin Heidelberg.