dr Agnieszka Rychwalska

dr Agnieszka Rychwalska

a.rychwalska(at)uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION

Adiunkt naukowo-dydaktyczny, zastepca dyrektora ISS UW / Assistant Professor, Deputy Director of ISS

Member of the Center for Complex Systems and New Technologies and the Global Systems Center at ISS.

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii oraz Ośrodka Badania Systemów Globalnych

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe leżą na styku nauk o złożoności i nauk społecznych, w szczególności psychologii wpływu społecznego i neuropsychologii.
Specjalizuje się w zastosowaniach złożoności w badaniu związków mózg – procesy poznawcze. W swoich projektach badawczych łączy badania symulacyjne (sztuczne sieci neuronowe; realistyczne modele komórek nerwowych – oscylatorów) z paradygmatami psychologicznymi (m.in. zjawiska Gestalt w percepcji, badania uczenia się i pamięci) i neurofizjologią (obrazowanie optyczne i pomiar aktywności elektrycznej). W centrum jej zainteresowań naukowych leżą takie problemy jak: integracja informacji w mózgu w trakcie rozpoznawania i świadomej percepcji; rola synchronizacji neuronalnej czy wczesne rozpoznawanie nowości i jego rola w kontroli procesów uczenia.
Drugim obszarem jej zainteresowań są zastosowania układów złożonych w procesach psychologicznych i społecznych (modelowanie i analiza sieci społecznych, eksperymentalne badanie mechanizmów wpływu społecznego, analiza dużych zbiorów danych z sieci społecznych mediowanych nowymi technologiami), w szczególności do badania wpływu nowych technologii informacyjnych na procesy społeczne.
W trakcie pracy nad magisterium i doktoratem współpracowała m.in. z Biophysics Research Division, University of Michigan i Center for Complex Systems and Brain Sciences, Florida Atlantic University.

AGNIESZKA RYCHWALSKA resume

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

2010 – doktorat z psychologii, Wydział Psychologii UW, z wyróżnieniem
2003 – magisterium z psychologii, Wydział Psychologii UW, z wyróżnieniem

BADANIA/RESEARCH

Wykonawca w projektach:
2012- Emergence by design (MD), projekt fianansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 PR, w konkursie FET Open
2012- Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego, projekt NCN w ramach konkursu Maestro
2009-2012 ICTeCollective projekt fianansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 PR, w konkursie FET Open

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS
Winkowska-Nowak, K., Nowak, A., Rychwalska, A. (red) (2007) Modelowanie i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Wydawnictwo Academica.

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS
Pitt, J., Bourazeri, A., Nowak, A., Roszczynska, M., Rychwalska, A., Santiago, I.R., Sanchez, M. L., Florea, M. & Sanduleac, M. (2013). Transforming Big Data Into Collective Awareness For Transformative Impact On Society. Computer, 46(6), 40-45.

Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk, M., Roszczynska-Kurasinska, M. A. G. D. A., & Jagielska, M. (2013). No need for speed: modeling trend adoption in a heterogeneous population. Advances in Complex Systems. DOI: 10.1142/S0219525913500252

Nowak, A., Rychwalska, A., & Borkowski, W. (2013). Why Simulate? To Develop a Mental Model. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 16(3), 12.

Rychwalska, A., Jabłoński, P., Żochowski, M., & Nowak, A. (2005) Novelty based feedback regulation in artificial neural networks, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 65, 453-463.

• ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS
Reinholz, A., Rychwalska, A., Stefańska, J., & Trojan, M. (2003). Wpływ układu elementów na jakość subityzowania. (Effects of patterned organization on the quality of subitizing process) Psychologia, Etologia, Genetyka, 8, 91-112.

• ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS
Rychwalska, A. (2013). Understanding Cognition Through Functional Connectivity. In Complex Human Dynamics (pp. 21-34). Springer Berlin Heidelberg.