Andrzej Turkowski

dr Andrzej Turkowski

STANOWISKO

Adiunkt w Ośrodku Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością ISS

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

socjologia Pierre’a Bourdieu, socjologia polityki, teorie centro-peryferyjne, krytyczna analiza dyskursu, socjologia elit, więzi transnarodowe

turkowskiandrzej@gmail.com

uw.academia.edu

WYKSZTAŁCENIE

 • IX ‘16 – II ’17 Uniwersytet Środkoweuropejski w Budapeszcie • Doctoral Support Program for Non-CEU Students
 • VI 2016 szkoła letnia “Political Constructions of Europe New Historical and Sociological Approaches” organizowana przez Centre européen de sociologie et science politique, Université Paris 1-Sorbonne/Ehess European School of European Studies, Uniwersytet Strasburski
 • VI 2016 Szkoła letnia CBSS Summer School “Cultural Memory of Europe: East and West” organizowana przez Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) and Baltic and East European Graduate School (BEEGS), Södertörn University
 • od 2014 Uniwersytet Warszawski • Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Filozofii i Socjologii • promotor: dr hab. Tomasz Zarycki
 • 2005–2011 Uniwersytet Warszawski • dzienne studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych • promotor: prof. Stanisław Bieleń • tytuł rozprawy: „Polityka polski wobec Rosji po 2004 r.”

GRANTY

 • kierownik projektu badawczego „Opus” nr Nr 2018/31/B/HS6/03507 „Polska władza wykonawcza: pochodzenie społeczne, kariery i zasoby jej członków. Wkład do Socjologii polskiego pola władzy (1989-2020)”.
 • kierownik projektu badawczego „Preludium” nr 2017/27/N/HS6/00654 pt. Analiza debat nt. stosunków polsko-rosyjskich z wykorzystaniem kategorii pola w rozumieniu Pierre’a Bourdieu.
 • „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (ncn nr 2015/17/b/hs6/04161) • kierownik: prof. T. Zarycki • stanowisko: student
 • kierownik projektu badawczego pt. „Analiza interpretacji dorobku Jerzego Giedroycia z wykorzystaniem analizy pola Pierre’a Bourdieu”, w ramach DSM

BADANIA

 • VIII-XII 2018 visiting researcher w Polish Studies Center, Uniwersytet Indiany, Bloomington
 • X 2017 visiting researcher w Center for Russian, East European, and Eurasian Studies, Uniwersytet Michigan
 •  II 2017 visiting researcher na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie
 •  X-XII 2011 visiting researcher w Moskiewskim Centrum Carnegie

PUBLIKACJE

Książka

Rozdziały w książkach:

 • Turkowski A. (2016), Perspektywa centrum-peryferie w analizie dyskursu polskiej polityki wobec Rosji, [in:] T. Zarycki (ed.) Polska na peryferiach, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, [Core-periphery Perspective in the Discourse Analysis of Polish Foreign Policy Towards
  Russia].
 • Turkowski A. (2014), Principy i koncepcii pol’ckoj voctochnoj politiki v 1990-e g., Семинар. Работы побиедителей Шестово открытово конкурса студенчецких и аспирантских работ „Актуална наука”, Польский институт в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Институт истории РАН, Санкт-Петербург, 2014.
 • Turkowski A. (2013), „Rosja wobec międzynarodowego reżimu zmian klimatycznych”, (w:) S. Bieleń (red. naukowa), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013 r. [Russia’s Policy Towards International Climate Change Regime]
 • Turkowski A. (2012), Polish-Russian Progressive Rapprochement as an Example of Building Constructive Relations Between Quarreling Neighbors, [in:] World in Their Hands: Ideas From the Next Generation, Moscow: Carnegie Moscow Center 2012., p. 51-76.

Artykuły

 • Turkowski A. (2018), Polish Intelligentsia Totems in Elites’ Struggles for Legitimization: The Case of Jerzy Giedroyc and Poland’s Eastern Policy, East European Politics and Societies, Volume: 33 issue: 1, page(s): 66-88
 • Turkowski A. (2018), Ciągłość zamiast zmiany: z historii reformowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (recenzja z: Agata Zysiak. Punkty za pochodzenie: powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście), Studia Socjologiczne, 2018, no.  3(230), p. 207-212
 • Turkowski A.(2016), Polityka zagraniczna Polski w perspektywie podejścia systemu światowego, Studia Polityczne Nr 2/42, pp. 193-206, [Polish Foreign Policy in the World-Systems Approach]
 • Turkowski A., Ćwiek-Karpowicz J. (2012), Russia’s Foreign Policy after the Presidential Elections: Prospects for Cooperation with the West, The Polish Quarterly of International Affairs, 3/2012, p. 72-86.

Analizy:

 • Turkowski A. (2013), The Role of Tactical Nuclear Weapons in Russia’s Military Posture, Bulletin PISM No. 12 (465), The Polish Institute of International Affairs.
 • Turkowski A. (2013), Russian Debate on Missile Defence in Europe, Bulletin PISM No. 11 (454), The Polish Institute of International Affairs.
 • Turkowski A. (2012), Russia’s International Climate Policy, PISM Policy Paper no. 27, The Polish Institute of International Affairs.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Turkowski A. (2012), Russia’s Accession to the World Trade Organisation (co-author), Bulletin PISM No 68 (401), The Polish Institute of International
 • Turkowski A. (2011), Poland’s EU Presidency in the Shadow of Eurozone Crisis, Carnegie Moscow Center.
 • Turkowski A. (2011), The Polish-German Tandem, Carnegie Moscow Center.