Anna Gąsior-Niemiec

dr Anna Gąsior-Niemiec

STANOWISKO/POSITION

Członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Specjalizuje się w socjologii polityki, socjologii przestrzeni i socjologii migracji. Zajmuje się również analizą dyskursu i krytyczną ekonomią polityczną.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła studia magisterskie z zakresu socjologii (Central European University-Lancaster University) oraz filologii (filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim). Tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

BADANIA

Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, m.in.: “RegioFutures” (2007-2012); “Discourses of (In)Security and Urban Development in Europe“ (2006-2007); “Connecting Excellence in Research on Governance in the European Union” (2004-2007); “The European Dilemma. Patterns of Institutional Discrimination of Migrants in Europe ‚XENOPHOB’” (2004-2005). Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych w kraju i zagranicą.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS