Anna Wnuk

Dr Anna Wnuk

Stanowisko / Position:

Kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych / Head of the Centre for Psychological Research
Członek zespołu / Member of the Civil City Lab https://www.facebook.com/civilcitylab/

Zainteresowania badawcze / Research interests:

Social & Political Psychology, Urban Studies, Human-Computer Interaction Studies

E-mail: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl 

Wykształcenie / Education:

2019  Dr nauk społecznych (PhD cum laude), Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

2011  Mgr psychologii (MA), UAM Poznań, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

2009  Mgr kulturoznawstwa (MA), UAM Poznań, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa

Doświadczenie zawodowe / Professional experience:

 • 2020 – nadal Uniwersytet Warszawski, Adiunkt,
  Wykonawca w grancie NCN Sonata BIS pt. „Right to the smart city: the impact of new technologies on quality of life, social relations and urban policy”
  („Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską”) [kierownik dr Anna Domaradzka]
 • 2018 – 2019 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wykonawca w grancie NCN OPUS pt. „Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność
  i zmianę miejsca” [kierownik prof. M. Lewicka]
 • 2018 (luty – kwiecień) Utrecht University, European Research Center on Migration and Ethnic Relations, Pre-doctoral research fellow
 • 2017 – 2018 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Asystent naukowy
 • 2014 – 2017 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Kierownik w grancie PRELUDIUM (Narodowe Centrum Nauki) projekt obejmował wyjazd badawczy do Jerozolimy
 • 2010 – 2012 Pracownia Badań i Doradztwa ‘Re-Source’, Specjalista ds. Realizacji Badań

Publikacje / Publications:

Konferencje / Conferences

 • Wnuk, A., Oleksy T. (2019). Place attachment, autochthony beliefs, and intergroup attitudes in a conflict setting: The case of Jerusalem. Referat. 42 nd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Lisbon, Portugal.
 • Wnuk A., Lewicka M. (2018). Be active and discover diversity! The role of place attachment in shaping intergroup attitudes. Referat. Conference of the International Association People-Environment Studies, Rome, Italy.
 • Wnuk A., Oleksy, T. (2018). Catch them all and increase your place attachment! The role of Pokémon Go − a location-based augmented reality game in changing people – place relation. Referat. Conference of the International Association People-Environment Studies, Rome, Italy.
 • Wnuk, A., Oleksy, T., Toruńczyk-Ruiz, S., Lewicka, M., Prusik, M., Kula, A. (2016). Preferred meaning of place is related to intergroup attitudes and openness to a multicultural city. Referat. 39 th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Warsaw
 • Wnuk, A., Lewicka, M., Oleksy, T. (2016). Place memory and urban conflict. A case study of Jerusalem. Poster. 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Warsaw
 • Wnuk, A., Lewicka, M., Oleksy, T. (2016). Public space of the contested city – a shared space? Referat. ESA Research Network 37 – Urban Sociology – Midterm Conference, Kraków
 • Wnuk, A., Oleksy T. (2016). Augmented reality technology as a tool of reducing memory- related ethnic bias. Referat. ESCON Transfer of Knowledge Conference 2016, Lisbon, Portugal
 • Wnuk, A. (2015). Belonging in the contested city of Jerusalem. Referat. Międzynarodowa konferencja „Biographies of Belonging” Vrije Universitat, Amsterdam,

Wyróżnienia / Awards

2017: grant – stypendium ETIUDA 5 (Narodowe Centrum Nauki) pt. Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych

2014: grant badawczy na badania własne PRELUDIUM 6 (Narodowe Centrum Nauki) pt. Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych rola pamięci miejsca, przywiązania do miejsca, tożsamości lokalnej i narodowej oraz postaw międzygrupowych

2013 – 2016: mini-grant DSM (Uniwersytet Warszawski) – trzykrotnie

2012 – 2016: stypendium doktoranckie – trzykrotnie