Bartosz Ślosarski

Mgr Bartosz Ślosarski

Stanowisko/position:

Asystent naukowy / Research Assistant
Doktorant / PhD Candidate

Zainteresowania badawcze/research interests:

Civil Society, Social Movements, Urban Movements, Visual and Material Culture, Contentious Performances, Field Theory, Social Networks

E-mail: b.slosarski@uw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Slosarski
https://twitter.com/barslos


Wykształcenie/education:

 • 2012-2015 – Bachelor’s Degree in Sociology, College of Inter-Area Individual Studies in Humanitites and Social Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań (thesis topic: „Struggle for visibility. Visual Communication of Krakow Against Olympics”, supervisior: prof. Marek Krajewski)
 • 2014 – sociological studies at Universidad de Granada, Spain; Erasmus+ Fellowship
 • 2015-2017 – Master’s Degree in Sociology, College of Inter-Area Individual Studies in Humanitites and Social Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań (thesis topic: „Fighting objects. Materialities of street demonstrations in Poland”; supervisor: prof. Marek Krajewski)
 • 2017-2018 – PhD Candidate and Teacher Assistant in the Institutue of Sociology at Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Since 2018 – PhD Candidate in the Robert Zajonc Intitute for Social Studies at University of Warsaw

Badania/research:

 • Since 2016 – principal investigator of the project „Objects of Protest. Material cultures of contemporary social movements” (“Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych”) at Adam Mickiewicz University; 5th edition of Diamond Grant Programme by Polish Ministry of Science and Higher Education (2016-2019)
 • Since 2018 – research assistant at the project „CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse” (PI dr. Anna Domaradzka) supported by the Horizon 2020 Program (2018-2020)

Nagrody / Awards:

2018 – 1st Florian Znaniecki Award for the master’s thesis in sociology, granted by the Polish Sociological Association; thesis topic: „Fighting objects. Materialities of street demonstrations in Poland”; supervisor: prof. Marek Krajewski

Publikacje/publications:

 • Ślosarski Bartosz. (2015). Wielość między spontanicznością a organizacją [Multitude between spontaneity and organisation], in: Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu (eds. T. Maślanka, R. Wiśniewski), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warsaw.
 • Ślosarski Bartosz. (2015). Władza społeczna, czyli alternatywy w czasach kryzysu [Social power as an alternative during times of crises]. Kultura i Społeczeństwo, nr 4/2015.
 • Ślosarski Bartosz. (2016). Abstrakcyjna i konkretna definicja pracy opiekuńczej w Polsce [Abstract and concrete definitione of care work in Poland], in Wciąż pod prąd? Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki (eds. I. Desperak, I. Kuźma), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.
 • Ślosarski Bartosz. (2017). Czarne skrzynki i Czarny Protest. O roli artefaktów w mobilizacjach społecznych [Black boxes and the Black Protest. On the role of artifacts in social mobilizations]. Czas Kultury, nr 4/2017.
 • Ślosarski Bartosz. (2018). Style życia przedmiotów protestu, czyli materialność ruchów społecznych na przykładzie Rowerowej Masy Krytycznej [Lifestyles of protest artifacts – materiality of social movements on example of Critical Mass Movement], in Słuszny (?) wybór. Kultura wizualna a style życia (eds. P. Rura, M. Żurawska), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poznań.
 • Ślosarski Bartosz. (2018). Materialność i ruchy społeczne. Nowy suplement socjologii ruchów społecznych [Materiality and social movements. A new supplement for sociology of social movements], in W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych (eds. M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska), Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne: Warszawa.

Lista wybranych wystąpień konferencyjnych / list of selected conference presentations:

 • The Limitations of the Polish Student Movement in the Times of Higher Education Reforms (2008-2013), Anares Association Summer School „Between (Post)Socialism and (Neo)Liberalism”, 20-24.07.2013, Sofia (Bulgaria).
 • Wielość między spontanicznością a organizacją, „Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu” conference, 20-21.11.2013, Warsaw (Poland).
 • Prekariuszki, czyli walczące pracownice sektora opieki, „Niepokorne-buntowniczki-reformatorki-aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości” conference, 21-23.05.2015, Łódź (Poland).
 • W stronę kultury materialnej nowych ruchów społecznych, „Rzecz w kulturze współczesnej” conference, 3.11.2015, Warsaw (Poland)
 • Maska Guya Fawkesa – studium ze społecznego życia przedmiotu, „50 Shades of Popular Culture” conference, 18-21.02.2016, Kraków (Poland).
 • Hybrydyczne podmioty protestu, XVI Nationwide Sociologist Convention „Solidarność w czasach nieufności” conference, 14-17.09.2017, Gdańsk (Poland).
 • Material Cultures of Protest. Methodological Issues, RC48 ISA Mid-Term Conference „From the Streets to the Public Debate. Social Movements and the Making of Alternative” conference, 30-31.05.2017, Catania (Italy)
 • Tilting at Windmills: Material Infrastructure, Social Movement and Relational Spaces in Poland, “13th International Conference of International Society for Third-Sector Research”, 10-13.07.2018, Amsterdam (The Netherlands)
 • Material Artifacts and Contentious Politics. Methodological Sketches of Visual Study on Protest Movements, XIX ISA World Congress of Sociology, 15-21.07.2018, Toronto (Canada)

Inne funkcje/other roles:

 • Member of International Society of Third Sector Research (ISTR)
 • Member of Research Committee on Social Movements, Collective Action and Social Change (RC48) of International Sociological Association