Nowość wydawnicza: Powojenna historiografia polska jako pole walki. Studium z socjologii wiedzy i polityki

Ukazała się monografia autorstwa Valentin’a Behr’a związanego z ISSem pt „Powojenna historiografia polska jako pole walki. Studium z socjologii wiedzy i polityki”. Możliwość pobrania pliku na licencji open access na stronie Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (WUW) Publikację książki dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Polecamy!

Oferta stypendialna dla doktoranta

Oferta stypendialna dla doktoranta
w projekcie badawczym SONATA BIS

„Tożsamość społeczna w erze cyfrowej: dynamiczna auto-prezentacja dla ulotnej publiki i jej wpływ na debatę publiczną”

finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
kierownik: dr Agnieszka Rychwalska

Ogłoszenie doktorant SONATA_BIS_AR

Seminarium „Perspektywy socjologii relacyjnej”. 5 kwietnia (wtorek) 2022

Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa Wydziału Socjologii UW oraz Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW zapraszają na seminarium z cyklu „Perspektywy socjologii relacyjnej”. Seminarium odbędzie się 5 kwietnia (wtorek) 2022, godz. 16.00-18.00 na Wydziale Socjologii UW, ul. Karowa 18, sala 204A (informacje w załączeniu). Referat wygłosi Dorota Rancew-Sikora (Uniwersytet Gdański) przedstawi referat Analiza polskiej gościnności w perspektywie relacyjnej.

Organizatorzy: Elżbieta Hałas WS UW &  Tomasz Zarycki ISS UW  Plakat

Oferta stypendialna dla doktoranta – rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja Stypendialna, po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na stanowisko doktorant stypendysta w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 8 pt. „Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską” (nr 2018/30/E/HS6/00379), postanowiła przyznać stypendium panu mgr Mateuszowi Trochymiakowi.

Continue reading

Kondolencje dla profesora Eugene Burnsteina z powodu śmierci jego syna Davida

Wyrazy głębokiego współczucia dla Profesora Eugene’a Burnsteina z University of Michigan, długoletniego członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, przyjaciela UW, zaangażowanego w rozwój współpracy pomiędzy naszymi uczelniami oraz Jego Najbliższych z powodu śmierci syna Davida składa Dyrekcja i Rada Naukowa ISS UW.

Seminarium 1 II 2022 „Jak zaprojektować doskonały kolektyw myślowy? Innowacje w nauce w perspektywie relacyjnej”

Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa Wydziału Socjologii UW oraz Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW zapraszają na seminarium z cyklu „Perspektywy socjologii relacyjnej”. Seminarium odbędzie się 1 lutego (wtorek) 2022, godz. 16.00-18.00 na Wydziale Socjologii UW, ul. Karowa 18, sala 204A (informacje w załączeniu).

Jakub Motrenko (Wydział Socjologii UW) przedstawi referat Jak zaprojektować doskonały kolektyw myślowy? Innowacje w nauce w perspektywie relacyjnej.

Ze względu na pandemię uczestników seminarium obowiązywać będą zasady DDM.

Konferencja „Methodology of Relational Sociology: Approaches and Analyses” – 14-15 marca 2022

Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa Wydziału Socjologii UW oraz ISS UW zapraszają na konferencję międzynarodową „Methodology of Relational Sociology: Approaches and Analyses”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 marca 2022 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 (plakat z opisem konferencji w załączeniu). Program
Informacje o wystąpieniach konferencyjnych znajdują się pod linkiem: https://ws.uw.edu.pl/badania/konferencje/methodology-of-relational-sociology/
Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym. Konferencja organizowana jest w ramach projektu międzynarodowego Przestrzeń społeczna, pola i relacyjność w badaniach społecznych – współczesnych i historycznych. Sieć badawcza finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
Organizatorzy
Elżbieta Hałas WS UW
Tomasz Zarycki ISS UW

Seminarium 16 XII „Od heteronomii do (relatywnej) autonomii: Rozwój polskiego pola sztuki między 1945 a 1981”.

Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa Wydziału Socjologii UW oraz ISS zapraszają na seminarium z cyklu „Perspektywy socjologii relacyjnej” Seminarium odbędzie się 16 grudnia (czwartek) 2021, godz. 16.15-18.15 na Wydziale Socjologii UW, ul. Karowa 18, sala 204A (informacje w załączeniu).
Maria Tyl (EHESS, Paryż) przedstawi referat „Od heteronomii do (relatywnej) autonomii: Rozwój polskiego pola sztuki między 1945 a 1981”.
Ze względu na pandemię uczestników seminarium obowiązywać będą zasady DDM.
Organizatorzy: Elżbieta Hałas WS UW & Tomasz Zarycki ISS UW
Przyjazd prelegentki finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA w ramach projektu Social „Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis Research Network”

Seminarium 13 XII „The social space of a public policy: a case study of Posts and Telecommunications policies in France in the 1980s”.

Zapraszamy na seminarium w ISS UW na którym wystąpi Melaine Robert z Uniwersytetu Strasburskiego (Jednostka badawcza SAGE) z referatem w języku angielskim pt. „The social space of a public policy: a case study of Posts and Telecommunications policies in France in the 1980s”. Seminarium odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 417 w ISS UW przy ul. Stawki 5/7 na czwartym piętrze, w ramach realizowanego w ISS UW projektu NAWA „Social Space, Fields and Relationality (SSFR) in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network”. Poniżej krótkie streszczenie wystąpienia. Ze względu na pandemię uczestników seminarium obowiązywać będą zasady DDM.
Organizatorzy: Tomasz Zarycki & Andrzej Turkowski
Abstract: In this presentation, I’ll draw on my research about Posts and Telecommunications reform policies in France during the 1980s to present a bourdieusian field theory approach to policy analysis. I’ll show how the logic of the specific field of this policy produces it and explain it’s transformations. I will focus, in this presentation, on prosopographical data analyzed through geometrical data analysis.

Seminarium „Zasada wzajemności: implikacje relacyjne” – 30 listopada (wtorek) 2021 , godz. 16.00

Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa Wydziału Socjologii UW oraz Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW zapraszają na pierwsze seminarium z cyklu „Perspektywy socjologii relacyjnej”

Seminarium odbędzie się 30 listopada (wtorek) 2021, godz. 16.00-18.00 na Wydziale Socjologii UW, ul. Karowa 18, sala 204A (informacje w załączeniu). Elżbieta Hałas przedstawi referat „Zasada wzajemności: implikacje relacyjne.” PLAKAT

Ze względu na pandemię uczestników seminarium obowiązywać będą zasady DDM.
Organizatorzy Elżbieta Hałas WSUW i  Tomasz Zarycki ISS UW