Seminarium Instytutu Zajonca: Prof. M. Bilewicz: „Teorie spiskowe i nieufność jako adaptacja do traumy” 5 kwietnia 2024

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (ISS UW). Wystąpienie pt. „Teorie spiskowe i nieufność jako adaptacja do traumy” wygłosi dr hab. Michał Bilewicz (prof. Uniwersytetu Warszawskiego). Komentarz wygłosi prof. Katarzyna Schier. Seminarium odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom. Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94637825464… Meeting ID: 946 3782 5464 Kod dostępu: 364338
W razie pytań, prosimy o kontakt z dr Anną Wnuk: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl
Abstrakt wystąpienia: Tematyka reakcji na zdarzenia traumatyczne jest coraz częściej podejmowana nie tylko przez psychologów klinicznych, ale również przez społecznych. Jednocześnie w socjologii i psychiatrii międzykulturowej wielokrotnie badano zjawisko traumy historycznej, czyli podzielanego przez daną społeczność doświadczenia traumatycznego, które wpływa na codzienne funkcjonowanie społeczne członków danej społeczności. Przyjmując tę perspektywę, zastanowię się w jakim stopniu teorie spiskowe i nieufność związana z polityką mogą wynikać z traumatycznych doświadczeń poprzednich pokoleń oraz przywoływania traumy wojennej. Trzy podstawowe mechanizmy psychologiczne stojące za teoriami spiskowymi: poczucie bezradności (braku kontroli), poczucie zbiorowej wiktymizacji (przekonania martyrologiczne) oraz poczucie relatywnej deprywacji, podobnie jak główny emocjonalny czynnik motywujący takie teorie (lęk), zdają się być podstawowymi elementami traumy historycznej. Badania, które przeprowadziłem na reprezentatywnych próbach w sześciu państwach Europy Środkowo-Wschodniej, sugerują związek traumy historycznej związanej doświadczeniami wojennymi z mentalnością spiskową (gotowość do podzielania rozmaitych teorii spiskowych). Strona wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/2100084093723263/ 

Seminarium Inst Zajonca 6 X bm. godz. 12: Mikołaj Cześnik – Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców” wygłosi dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS, w roli dyskutanta gościć będziemy dr. hab. Piotra Kulasa, prof. UW. Seminarium odbędzie się 6 października 2023 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94637825464?pwd=M3F3cEw1WkxCekVoMHdwSGFEa1ZEZz09

Streszczenie: Głównym celem wystąpienia jest analiza zmian w dostępie do społecznie cenionych dóbr (zmian postrzeganych subiektywnie przez respondentów), takich jak zamożność, wpływy i poważanie, a także analiza wpływu tych zmian na decyzje o głosowaniu. Postawiono następujące pytania badawcze: czy w ciągu czterech pierwszych lat urzędowania (2015-2019) PiS dokonało redystrybucji bogactwa, władzy i prestiżu w polskim społeczeństwie? Czy ci, do których ta oferta była przede wszystkim skierowana (czyli osoby nieuprzywilejowane w dostępie do wyżej wymienionych dóbr), uważają, że ich sytuacja w tym zakresie poprawiła się? Dane PGSW 2019 pozwalają zidentyfikować statystycznie istotną różnicę w ocenie czterech lat (pod względem dostępu do społecznie cenionych dóbr) między elektoratem PiS a innymi grupami w polskim społeczeństwie. Stwierdzono, że zmienna ta wywiera znaczący wpływ na głosowanie, nawet gdy wiele innych istotnych determinant zachowań wyborczych w Polsce jest kontrolowanych. Wyniki tych analiz stanowią wkład w piśmiennictwo dotyczące demokracji, zachowań wyborczych, populizmu, a przede wszystkim populistów u władzy. Podstawą wystąpienia będzie tekst opublikowany przez M.Cześnika i R.Miśtę w Studiach Socjologicznych: https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2021_nr3_s.57_88.pdf

History of Concepts Conference 2023, September 28th to 30th

Amerykański Angielski For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

The program 24th International Conference on the History of Concepts 2023: „Agency of Concepts in Interface Regions: Asymmetries, Asynchronities, and Discontinuations”, organized by History of Concepts Group, has been announced and is available at https://www.historyofconcepts.net/24th-international-conference-2023/programme/ . The conference will take place from September 28th to 30th at the University of Warsaw, the German Historical Institute in Warsaw, and the Institute of History of the Polish Academy of Sciences. ISS is one of the co-organizers of the event.

Zajonc Institute Seminar: Ivan Kalmar: „Racism Against and By Eastern Europeans”, June 2nd, 2023

Amerykański Angielski For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

We cordially invite you to our zoom seminar meeting on June 2nd, 12 PM Warsaw Time. Prof. Ivan Kalmar, University of Toronto, will talk about „Racism Against and By Eastern Europeans”. Prof. Monika Bobako, Adam Mickiewicz University, will be a guest discussant. Please join us at https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09 Passcode: 082223 Should you need any further information, don’t hesitate to get in touch with dr Anna Wnuk at anna.wnuk@psych.uw.edu.pl

Abstract: Racism Against and By Eastern Europeans: Racism appears in different forms and at different historical conjunctures, justifying inequalities of economic and political power. Prof. Kalmar’s presentation focuses on the development of racism against Eastern Europeans, which in his book ˆWhite But Not Quite: Central Europe’s Illiberal Revolt” (2022) he terms “Eastern Europeanism.” To Kalmar, illiberalism is everywhere a misdirected revolt against the globalized version of neoliberal capitalism. In the East of Europe, it has been fueled also by Western prejudice and discrimination. Prof. Kalmar will present some of the main findings of his book, including its relevance to the current war in Ukraine.

Seminarium Zajonca: dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW: Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku. 28 kwietnia godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku” wygłosi dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW.  W roli dyskutantki gościć będziemy dr Weronikę Kloc-Nowak (Uniwersytet Warszawski). Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 12.00-13.30 na platformie Zoom. Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09 Identyfikator spotkania:  961 7690 0807 Kod dostępu:  082223 W razie pytań, prosimy o kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl. Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/1385307772262703/ 

ABSTRAKT :Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku:   Mikołaj Szołtysek (UKSW), Bartosz Ogórek (IH PAN)

Wystąpienie podejmuje dwa powiązane ze sobą zagadnienia. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną podstawowe parametry strukturalne organizujące formy rodziny na ziemiach polskich w XVIII i XIX w., takie jak wiek zawierania małżeństw, struktury rodzin i gospodarstw domowych, wzorce współmieszkania oraz charakterystyki indywidualnego biegu życia, w rozległej perspektywie porównawczej. Ustalenia te zostaną umieszczone w kontekście najważniejszych socjologicznych i demograficznych modelowych ujęć geografii form rodzinnych w Europie, a także w perspektywie podstawowych ustaleń socjologicznych odnośnie ewolucji form rodzinnych na ziemiach polskich.

W drugiej, zasadniczej części wystąpienia, wskazane zostaną możliwości wykorzystania danych o mikrostrukturach demograficznych do budowy wskaźnika patriarchatu rodzinnego (Patriarchy Index). Wyniki zastosowania tej zindeksowanej miary ( w jej dwu różnych odmianach) zilustrowane zostaną na materiale statystycznym z ponad 200 populacji regionalnych z osiemnastowiecznych ziem polskich oraz w oparciu o dane powiatowe z II Powszechnego Spisu Ludności z 1931.  W dyskusji podjęte zostanie zagadnienie możliwości posłużenia się danymi mikrodemograficznymi ze spisów ludności dla korekty „czarnego” wizerunku odnośnie pozycji kobiet w dawnej rodzinie polskiej.

Slajdy z wykładu: https://www.researchgate.net/publication/370491877

Kondolencje dla Prof. Eugene Burnstein’a z powodu śmierci jego żony Marty

Wyrazy głębokiego współczucia dla Profesora Eugene’a Burnsteina z University of Michigan, długoletniego członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, przyjaciela UW, zaangażowanego w rozwój współpracy pomiędzy naszymi uczelniami oraz Jego Najbliższych z powodu śmierci żony Marty, współfundatorki funduszu stypendialnego imienia Eugene’a o Martha’y Burnstein, składa Dyrekcja i Rada Naukowa ISS UW.