Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat

Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat [Grant OPUS]

Projekt badawczy zrealizowany w ISS UW pod kierunkiem dr hab. Dominiki Maison

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest zrozumienie, jakie czynniki kształtują zachowania ekonomiczne dzieci.

Realizowane w ramach projektu badania są skoncentrowane wokół dwóch głównych pytań badawczych:

a) czy w podejmowaniu przez dzieci konkretnych zachowań ekonomicznych większą role odgrywają cechy funkcjonowania poznawczego jednostki (np. poziom samokontroli, orientacja temporalna), czy też wzorce rodzinne i doświadczenia socjalizacyjne?;

b) Na ile zachowania ekonomiczne dzieci (np. wydawanie vs. oszczędzanie pieniędzy mogą podlegać zmianom w zależności od aktywizowanych cech funkcjonowania poznawczego (samokontroli, ukierunkowania procesów samoregulacyjnych [promocyjnego vs. prewencyjnego], perspektywy czasowej, zadowolenia z życia).