Konferencja projektu „”Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies” (EFESEIIS)

W dniu 17 lutego 2015 Instytut Studiów Społecznych zorganizował międzynarodową konferencję poświęconą tematowi Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 11 Uniwersytetów z 10 europejskich krajów, w tym: Albanii, Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Włoch, Polski, Serbii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Wydarzenie było częścią międzynarodowego projektu badawczego EFESEIIS (Enabling the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for Innovative and Inclusive Societies).

Konferencja stworzyła okazję do podzielenia się wspólnym doświadczeniem oraz najnowszymi wynikami badań w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej z uwzględnieniem podobieństw i różnic między poszczególnymi państwami na naszym kontynencie. Doskonałą okazją do dyskusji stały się warsztaty, w których wzięli udział interesariusze z całej Europy reprezentujący różne sektory, m.in.: banki, fundacje, inkubatory, władze lokalne, a także konsultanci, naukowcy,oraz sami przedsiębiorcy społeczni. Uczestnicy warsztatów podjęli starania w celu wspólnego wypracowania modelu ekosystemu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. W wyniku prowadzonych dyskusji stworzono także rekomendacje dotyczące przyszłej polityki korzystnej dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, które następnie zostaną skierowane do Komisji Europejskiej.

Organizatorami konferencji byli: dr Ryszard Praszkier, dr Agata Zabłocka-Bursa i mgr Ewa Józwik.

Program dostępny pod linkiem: Stakeholders-workshop-program-Warsaw-17th-February-2015.

Galeria zdjęć z konferencji: https://www.facebook.com/InstytutStudiowSpolecznych/posts/844190945629143 

Posted in Aktualności.