Konkurs na stanowisko adiunkta

KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS pt. „Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Finlandia na tle porównawczym 1905-1921”

Ogłoszenie o konkursie
Klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy 11 2019 (ANGIELSKI)
Klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy 11 2019 (POLSKI)
Oświadczenie, akceptacja

Posted in Aktualności, Bez kategorii.