Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta (stanowisko badawcze)

Komisja Konkursowa powołana przez Prorektora ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Macieja Duszczyka, po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki SONANA BIS 8 pt. „Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską” (nr 2018/30/E/HS6/00379), postanowiła zarekomendować zatrudnienie dr Anny Wnuk na w/w stanowisku.

KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie SONATA BIS„Prawo do inteligentnego miasta:

wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską”

Posted in Bez kategorii.