Między teorią i praktyką dialogu publicznego

Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demokratyczne” (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem mgr Marcina Zgiepa

Krótki opis:
Projekt podejmuje problem relacji między normatywną koncepcją demokracji deliberatywnej a polityczną rzeczywistością współczesnych systemów demokratycznych. Jego celem jest stworzenie nie-idealnej teorii deliberacji obejmującej ideał i praktykę deliberacji, niwelując tym samym lukę między filozofią/teorią polityki a empiryczną politologią (naukami politycznymi). „Teza o bifurkacji” jest początkowo rozumiana jako opozycja między dwoma ujęciami deliberacji zakorzenionymi w rozmaitych instytucjach i praktykach, które wydają się względem siebie przeciwstawne. Hipoteza postawiona w części empirycznej oparta na tezie o bifurkacji, odnosi się do dwóch badanych kontekstów deliberacji: amerykańskiego i polskiego. Hipoteza zakłada, że deliberacja w USA przebiega zgodnie z innymi schematami reprezentacji i partycypacji niż deliberacja w Polsce, co ma wpływ na jakość procesów demokratycznych (w pierwszym przypadku wyższą niż w drugim).