Nowe dane w PADS – CBOS 2008, 2014, 2016

Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zająca UW ma przyjemność poinformować, że w Polskim Archiwum Danych Społecznych zdeponowano 31 – nigdy wcześniej nieudostępnianych – zbiorów danych.

Są to zbiory z badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji „Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Fundacja CBOS została powołana w celu badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa oraz przekazywania zdobytej wiedzy – bezpośrednio i poprzez media – szerokiej opinii publicznej, a także instytucjom państwa. W tym celu co miesiąc realizowane są statutowe badania sondażowe „Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Udostępnione przez PADS zbiory obejmują badania zrealizowane w roku 2014 – 12 zbiorów, 2008 – 12 zbiorów, oraz z roku 2016 badania zrealizowane od stycznia do sierpnia. Zbiory danych udostępniane są wraz z dokumentacją opisującą metodologię realizacji każdego z udostępnianych badań.

Zbiory i towarzysząca im dokumentacja są dostępne bezpłatnie.

Zapraszamy do zapoznania się zawartością naszego archiwum.

Polskie Archiwum Danych Społecznych: https://pads.org.pl/
Kolekcja „Aktualne Problemy i Wydarzenia”: https://rds.icm.edu.pl/dataverse/CBOS

Posted in Bez kategorii.