Ryszard Praszkier

Dr hab. Ryszard Praszkier

STANOWISKO/POSITION

emeritus

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Areas of research
1) The properties of social networks that support profound, peaceful social transitions; the cases of the Polish underground Solidarity and the American Civil Rights Movement.
2) Researching the peace process in the Basque Country: what was the civil society’s contribution to the abandonment of violence by ETA?
3) The social change dynamics facilitated by social entrepreneurs through the lenses of complexity theory: how creative bottom-up ideas ignite autocatalytic processes which empower people and societies, leading to the emergence of an immense impact on higher levels.

Additional areas of interest
1) Social SYNC: how brains, individuals, groups and societies synchronize.
2) Social Entrepreneurship

ryszardpr(at)gmail.com

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

  • Habilitation Degree (dr. hab.), Psychology Department, University of Warsaw
  • Doctorate at Psychology Department, University of Warsaw

BADANIA/RESEARCH

Polish coordinator of the EU grant EFESEIIS, Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS

Praszkier, R. (2019). Working Wonders: How to Make the Impossible Happen. New York: Cambridge University Press.

Praszkier, R (2017). Empowering Leadership of Tomorrow. New York: Cambridge University Press.

Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: WsiP.

• KSIĄŻKI POWSTAŁE WE WSPÓŁAUTORSTWIE / CO-AUTHORED BOOKS

Nowak., A., Vallacher, R., Rychwalska, A. & Praszkier, R., Żochowski, M. (2020). In Sync: The emergence of function in minds, groups, and societiesNew York, NY: Springer.

Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press

Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Przedsiębiorczość społeczna: teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS

Praszkier, R., Petrushak, E., Kacprzyk-Murawska, M. & Zabłocka, A. (2017). Social Enterprise Sector Vis-à-Vis the Welfare Regime: Following on the Solidarity Movement. Voluntas, doi:10.1007/s11266-016-9812-2.

Praszkier, R. (2014). Empathy, mirror neurons and SYNC. Mind & Society, 15(1): 1- 25.

Praszkier, R., Nowak, A., Coleman, P. (2010). Social Entrepreneurs and Constructive Change: The Wisdom of Circumventing Conflict. Peace and Conflict, 16: 153–174.

Praszkier, R., Nowak, A., & Zablocka-Bursa, A. (2009). Social Capital built by Social Entrepreneurs and the specific Personality Traits that Facilitate the Process. SocialPsychology [Psychologia Społeczna], 4(1-2), 42–54.

• ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS

Praszkier, R. (2018). Leaders’ portfolio: psycho-social mechanisms augmenting creativity. Journal of Positive Management, 9(1).

Nowak, A., Zabłocka, A., & Praszkier, R. (2017). How Much do Leaders Seek to Be Influenced? The Concept of Social Influence in Reverse in Reverse. Journal of Positive Management, 8(4), 58-79.

Zablocka, A., Praszkier, R, Petrushak, E. & Kacprzyk-Murawska, M. (2016). Measuring the propensity for building social capital depending on ties-strength. Journal of Positive Management, 7(4): 19 – 39.

Praszkier, R. (2015). Empowering Leadership: Embracing Endogenous Dynamics. Journal of Positive Management, 6(2): 34-58.

Praszkier, R. & Bartoli, A. (2014). The role of civil society in the peace process of the Basque Country, International Journal of Peace Studies, 19(2): 69-93.

Praszkier, R. (2014). Dawanie mocy. Kompedium, Kompedium CSR, Rzeczposopilta, nr. 13

Praszkier, R. (2011). Czy Polska może być liderem innowacyjności społecznej? Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 79-83.

Praszkier, R. (2007). Enklawy modernizacji Polski. Jak powstają, jak działają, czy są wzorcem i drogą rozwoju całego kraju? W poszukiwaniu kompasu dla Polski; po II Kongresie Obywatelskim. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 37-38.

Praszkier, R. & Nowak, A. (2005). Zmiany społeczne cpod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 2: 140-157.

Praszkier, R. (2005). Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 4: 35-42.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS

Zabłocka, A., Praszkier, R., Kacprzyk-Murawska, M. & Petrushak, E. (2018). Social capital in social economy. In: Biggeri, M., Testi, E., Bellucci, M. During, R. & Persson, H. T. R. (Eds), Social Entrepreneurship and Social Innovation; Ecosystems for Inclusion in Europe. London: Routledge.

Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: paving the way for peace. In: Bartoli, A., Mampilly, Z., Nan, S. A. (Eds.): Peacemaking: A Comprehensive Theory and Practice Reference, pp 159 -167. Santa Barbara, Ca: Praeger Publishers.

Praszkier, R. (2012). Social entrepreneurs open closed worlds: the transformative influence of weak ties. In: Nowak A., Bree, D. and Nowak-Winkowska, K (Eds.) Complex Human Dynamics. From Mind to Societies, pp 111-129. New York: Springer.

Zabłocka-Bursa, A., Praszkier, R. (2012). Social change initiated by social entrepreneurs. W: A. Nowak, D. Bree, K. Winkowska-Nowak (red.). Complex human dynamics. From minds to societies. pp 153-170. New York Springer.

• ARTYKUŁY PO-KONFERENCYJNE / WORKING PAPERS

Praszkier, R. (2019). What do Leaders Need to Harness Chaos into Order? iASK Polányi Centre Publications, II.2018/WP02.

Praszkier, R. (2019). What Makes Profound and Peaceful Social Transitions? A Case of Solidarity: The Polish Underground Movement. iASK Polányi Centre Publications, II.2018/WP01.

Praszkier, R. (2019). The Anatomy of Obama’s “Yes We Can.” iASK Polányi Centre Publications, II.2019/WP01.