Wiktor Soral

Dr Wiktor Soral

wiktor.soral@gmail.com

STANOWISKO / POSITION

Członek Ośrodka Badań Psychologicznych / Member of the Center for Psychological Research

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE / RESEARCH INTERESTS

– sprawczość i wspólnotowość w postrzeganiu siebie, swoich i innych

– struktura i funkcje tożsamości społecznej oraz kolektywnej samooceny

– reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej

– psychologiczne podstawy oraz konsekwencje mowy nienawiści

– zastosowanie uogólnionych modeli liniowych, analiz wielowymiarowych, statystycznychsystemów uczących się oraz metod Monte Carlo w naukach społecznych, m. in. analiziebadań sondażowych

– reguły graficznej prezentacji danych liczbowych – Grammar of Graphics

EDUCATION

 • Ph.D. , Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland. (7/2017) Doctoral dissertation written under the supervision of prof. Mirosława Kofta.
 • 10/2011 – 7/2016
  Doctoral Program, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Poland
 • 06/2015 – 07/2015
  ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S
 • 2010 M.A., Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland

RESEARCH EXPERIENCE

PUBLIKCAJE / PUBLICATIONS

Artkuły w czasopismach międzynarodowych

 • Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (2017) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.
 • Soral, W., Bilewicz, M., Winiewski, M. (2017). Exposure to hate-speech increases prejudice through desensitization. Aggressive Behavior.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2017). When Authoritarians Confront Prejudice. Differential Effects of SDO and RWA on Support for Hate‐Speech Prohibition. Political Psychology, 38, 87-99.

Artykuły w czasopismach polskich

Rozdziały w książkach międzynarodowych

 • Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2018). Collective conspiracy mentality: the case of Poland. [W:] J. Uscinski (red.) Conspiracy theories and the people who believe them (s. 372-384). Oxford: Oxford University Press.
 • Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015) Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The psychology of conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge.

Rozdziały w książkach polskich

 • Kofta, M., Soral, W. (2018). Dlaczego ludzie szukają spiskowych wyjaśnień zdarzeń politycznych? Mechanizmy psychospołeczne. [W:] M. Drogosz (red.) Podzielony umysł społeczny: Polacy po ćwierćwieczu demokracji.(s. 147-168). Warszawa: Liberi Libri.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Winiewski, M., Skrodzka, M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych. [W:] J. Brzeziński (red.) Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich (s. 71-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.
 • Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri.
 • Soral, W., Winiewski, M. (2015). Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri.

Książki/raporty/prace zbiorowe

AWARDS & FELLOWSHIPS

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej