Wiktor Soral

Dr Wiktor Soral

STANOWISKO/POSITION

Członek  Ośrodka Badań Psychologicznych  /Member of the Center for Psychological Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

– epidemia mowy nienawiści: psychologiczne przyczyny oraz konsekwencje

– konsekwencje długotrwałej deprywacji kontroli: od zaburzonego poczucia sprawczości do poszukiwania kolektywnych sprawców

– znaczenie sprawczości i wspólnotowości w percepcji Ja

– statystyka Bayesowska w naukach społecznych

 e-mail: wiktor.soral@psych.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

 • Ph.D. , Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland. (7/2017) Doctoral dissertation written under the supervision of prof. Mirosława Kofta.
 • 10/2011 – 7/2016
  Doctoral Program, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Poland
 • 06/2015 – 07/2015
  ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S
 • 2010 M.A., Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Artykuły w czasopismach międzynarodowych /Articles in international journals

 • Kofta, M., Soral, W., & Bilewicz, M. (2020). What breeds conspiracy antisemitism? The role of political uncontrollability and uncertainty in the belief in Jewish conspiracy. Journal of Personality and Social Psychology, 118(5), 900–918
 • Soral, W., Kofta, M. (in press). Differential Effects of Competence and Morality on Self-Esteem at the Individual and the Collective Level. Social Psychology.
 • Soral, W., Kofta, M., Bukowski, M. (in press). Helplessness Experience and Intentional (Un-)Binding: Control Deprivation Disrupts the Implicit Sense of Agency. Journal of Experimental Psychology: General.
 • Soral, W., Liu, J. H., Bilewicz, M. (in press). Media of contempt. Social media consumption increases normativity of xenophobic verbal violence. International Journal of Conflict and Violence.
 • Kofta, M., & Soral, W. (2019). Belief in the Round Table Conspiracy and Political Division in Poland. Social Psychological Bulletin14(4), 1-19. https://doi.org/10.32872/spb.v14i4.2435
 • Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (2017) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.
 • Soral, W., Bilewicz, M., Winiewski, M. (2017). Exposure to hate-speech increases prejudice through desensitization. Aggressive Behavior.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2017). When Authoritarians Confront Prejudice. Differential Effects of SDO and RWA on Support for Hate‐Speech Prohibition. Political Psychology, 38, 87-99.

Artykuły w czasopismach polskich /Articles in Polish journals

Rozdziały w książkach międzynarodowych/Chapters in international books

 • Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2018). Collective conspiracy mentality: the case of Poland. [W:] J. Uscinski (red.) Conspiracy theories and the people who believe them (s. 372-384). Oxford: Oxford University Press.
 • Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015) Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The psychology of conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge.

Rozdziały w polskich książkach/Chapters in Polish books

 • Kofta, M., Soral, W. (2018). Dlaczego ludzie szukają spiskowych wyjaśnień zdarzeń politycznych? Mechanizmy psychospołeczne. [W:] M. Drogosz (red.) Podzielony umysł społeczny: Polacy po ćwierćwieczu demokracji.(s. 147-168). Warszawa: Liberi Libri.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Winiewski, M., Skrodzka, M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych. [W:] J. Brzeziński (red.) Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich (s. 71-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.
 • Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri.
 • Soral, W., Winiewski, M. (2015). Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri.

Books/reports/collective works/Książki/raporty/dzieła zbiorowe

AWARDS & FELLOWSHIPS

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

 • Polish Association of Social Psychology
 • International Society of Political Psychology
 • European Association of Social Psychology
 • Polish Association of Social Psychology