Zaproszenie na wykłady Maxa-Stephana Schulze (LSE) i Nikolausa Wolfa z Uniwersytetu Humboldta

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 18 maja 2017 roku

do Auli C Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50

o godz. 13.00 na wykład
Profesora Maxa-Stephana Schulze z Wydziału Historii Gospodarczej London School of Economics pt.

Capital Market Integration in Europe, 1350-1800 oraz o godz. 15.00 na wykład

Profesora Nikolausa Wolfa z Wydziału Ekonomicznego Humboldt-Universität zu Berlin pt. Regional Economic Growth in Germany, 1895-2010

Profesor M.S. Schulze jest wybitnym znawcą historii gospodarczej Austro-Węgier, zajmuje się także badaniem procesów integracji gospodarczej w Europie w długim okresie. W trakcie wykładu zaprezentuje wyniki swoich ostatnich badań nad procesem integracji europejskich rynków kapitałowych.

Profesor N. Wolf w swoich badaniach zajmuje się historią gospodarczą Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski. W ostatnich latach pracował nad nowymi szacunkami regionalnego rozwoju gospodarczegoNiemiec, które zostaną przedstawione w trakcie wykładu.

Posted in Aktualności.