Konkurs na stanowisko adiunkta

KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS pt. „Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Finlandia na tle porównawczym 1905-1921”

Continue reading

CESSDA Data Day 2021

CESSDA jest Europejskim Konsorcjum Archiwów Danych Społecznych o członkostwo w którym ubiega się Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS). Realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)  wspólnie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS)Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (IFiS) od 2018 projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (DRODB) jest doskonałą okazją do intensyfikacji prac w tym kierunku. W trakcie spotkania CESSDA Data Day 2021 przedstawione zostaną nowo utworzone – w ramach projektu DRODB – platformy dla archiwów danych ilościowych i jakościowych. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 marca 2021. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji.

http://www.ads.org.pl/cessda-data-day-2021/

Continue reading

Nowe kierownictwo trzech ośrodków badawczych w ISS

Na ostatniej Radzie Naukowej przedstawiono kandydatów na nowych kierowników trzech ośrodków w naszym Instytucie.
Od 1 stycznia 2021 nowymi kierownikami ośrodków w ISS zostali dr hab. Mikołaj Lewicki, dr Anna Wnuk i dr Aleksandra Gołdys.
  • Dr hab Mikołaj Lewicki został powołany na kierownika Ośrodka Badań Politycznych.
  • Na kierowniczkę Ośrodka Badań Psychologicznych powołana została dr Anna Wnuk.
  • Z kolei Centrum Wyzwań Społecznych będzie od tego roku kierowała dr Aleksandra Gołdys.
Wszystkim nowym kierowniczkom i kierownikowi serdecznie gratulujemy i obiecujemy wsparcie planowanych przedsięwzięć naukowych. Liczymy również na dalsze zaangażowanie dotychczasowych kierowników i kierowniczek w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju ośrodków.

Odszedł Adam Gregorczyk

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego pracownika ISS – Adama Gregorczyka, którego brakować będzie nam zarówno jako serdecznego człowieka i życzliwego kolegi oraz najwyższej klasy specjalisty. Rodzinę i bliskich prosimy o przyjęcie naszych wyrazów współczucia.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS „Polska władza wykonawcza: pochodzenie społeczne, kariery i zasoby jej członków. Wkład do socjologii polskiego pola władzy (1989-2020)

Continue reading