Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

Rafał Smoczyński & Tomasz Zarycki  Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2017 Spis treści, księgarnia Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia roli spuścizny szlacheckiej w kształtowaniu polskiego modelu obywatelskiego oraz opisanie […]

Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych

Ukazała się książka autorstwa Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego pt. „Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (Wyd. Scholar) będaca wynikiem projektu badawczego wspieranego przez NCN prowadzonego w ISS UW. Więcej informacji i możliwość zakupu: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2617& Spis treści: http://scholar.com.pl/…/…/2617/470_TZarycki_Gra_rozbieg_.pdf Zapraszamy do lektury łącząc najlepsze życznia noworoczne!

Polska jako peryferie

Tomasz Zarycki (red.) Polska jako peryferie Scholar Warszawa 2016 Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemiany gospodarcze, stosunki międzynarodowe, politykę naukową czy migracyjną. Badacze stawiają oryginalne, nierzadko kontrowersyjne, tezy. Posłużyć one mogą zarówno jako […]

ROLA SOŁTYSÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ilona Matysiak [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich [highlight1]Wydawca:[/highlight1] Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2014 [highlight1]Spis treści:[/highlight1] Spis treści [margin10] [highlight1]Description: [/highlight1] Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny […]

Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe

[highlight1]Author:[/highlight1] Tomasz Zarycki [highlight1]Title:[/highlight1] Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe [highlight1]Publisher:[/highlight1] Routledge, 2014 [highlight1]Contents:[/highlight1] Chapter abstracts [margin10] [highlight1]Description: [/highlight1]  This book explores how the countries of Eastern Europe, which were formerly part of the Soviet bloc have, since the end of communist rule, developed a new ideology of their place in the world. Drawing on post-colonial theory and on identity discourses in the writings of local intelligentsia figures, […]

Polska Wschodnia i Orientalizm

[highlight1]Autor:[/highlight1] Tomasz Zarycki (red.) [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Polska Wschodnia i Orientalizm [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2013 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1]Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają problemy wzajemnej percepcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rysując szeroki kontekst teoretyczny, geopolityczny oraz historyczny. Zastanawiają się nad funkcjami obrazów tych obszarów, analizują tworzone w ich ramach własne […]

SPOŁECZEŃSTWO W CZASACH ZMIANY

[highlight1]Autor:[/highlight1] Piotr Radkiewicz, Renata Siemieńska [highlight1]Tytuł:[/highlight1] SPOŁECZEŃSTWO W CZASACH ZMIANY. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992–2009 [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2013 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Zmiany polityczne i gospodarcze po 1989 roku spowodowały, że działania racjonalne w poprzednim systemie utraciły swój sens. Nie są drogą do poprawy pozycji społecznej rozpatrywanej w kategoriach międzygeneracyjnych, ani też drogą do odtworzenia posiadanej przez rodziców. Ich kontynuacja musi często prowadzić do katastrofy na poziomie […]

Piotr Radkiewicz, Autorytaryzm a brzytwa Ockhama

[highlight1]Autor:[/highlight1] Piotr Radkiewicz [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Autorytaryzm a brzytwa Ockhama [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2013 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Recenzowana praca jest rzadko dziś spotykaną wielostronną, krytyczną monografią jednego z najważniejszych konstruktów teoretycznych z zakresu nauk społecznych. (…) Należy mieć nadzieję, że wśród uważnych czytelników wywoła dyskusję przekraczającą ramy nauk społecznych, w tle całej pracy pojawia się bowiem trafna – choć nie całkiem przyjemna dla naukowców – konstatacja, że przywiązanie do własnych […]

Social Entrepreneurship Theory and Practice

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Social Entrepreneurship Theory and Practice [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Cambridge 2011 [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] Social Entrepreneurship: Theory and Practice details how social entrepreneurship can creatively solve pressing and seemingly insurmountable social problems. Theories of social change are presented to help demystify the “magic” of making an immense, yet durable and irreversible social impact. In-depth case studies from multiple disciplines and from around the globe document how […]

Tomasz Zarycki PERYFERIE

[highlight1]Autor:[/highlight1] Tomasz Zarycki [highlight1]Tytuł:[/highlight1] PERYFERIE. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2010 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze dwustronne, a życie społeczne na peryferiach nie może być postrzegane wyłącznie jako pasywna reakcja na bodźce płynące z centrów. Ujęcie to – interakcyjne czy też kontekstowe – odwołuje się […]