UKŁADY ZŁOŻONE W NAUKACH SPOŁECZNYCH

[highlight1]Autor:[/highlight1] Piotr Radkiewicz [highlight1]Tytuł:[/highlight1] UKŁADY ZŁOŻONE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. Wybrane zagadnienia [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2010 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Najbardziej uderzającą właściwością obiektów badań nauk społecznych – ludzi, organizacji, społeczeństw – jest ich złożoność. Ludzki umysł uważany jest za zjawisko najbardziej złożone spośród tych, które znamy. Większą złożoność można przypisać tylko zbiorowi wzajemnie oddziałujących na siebie umysłów, czyli grupie społecznej i społeczeństwu. Nowe odkrycia w naukach przyrodniczych w ostatnim […]

Płeć – wybory – władza

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Płeć – wybory – władza [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Friedrich Ebert Stiftung 2005 [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] Książka zawiera analizę mechanizmów rekrutacji do polityki, ukazującą instytucjonalne, ekonomiczne i kulturowe bariery uczestnictwa kobiet w strukturach władzy państwowej. Autorzy wykorzystują wszechstronny materiał empiryczny: od badań sondażowych przez pogłębione wywiady z posłami i radnymi do szczegółowych wyników wyborów samorządowych i parlamentarnych. Główne problemy: płeć a zainteresowanie wyborami reprezentacja kobiet w […]