Tomasz Zarycki PERYFERIE

peryferie[highlight1]Autor:[/highlight1] Tomasz Zarycki

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] PERYFERIE. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2010
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1] Peryferie postrzegane są tradycyjnie jako uzależnione od centrów i skazane na niesamodzielność. W książce przedstawiono odmienne podejście, które wskazuje, że zależności centro-peryferyjne są zawsze dwustronne, a życie społeczne na peryferiach nie może być postrzegane wyłącznie jako pasywna reakcja na bodźce płynące z centrów. Ujęcie to – interakcyjne czy też kontekstowe – odwołuje się do nowych koncepcji, jakie pojawiają się w naukach społecznych, głównie w socjologii, geografii społecznej oraz analizie dyskursu.
Ilustracją opisywanego paradygmatu jest analiza relacji symbolicznych pomiędzy Warszawą a trzema polskimi metropoliami: krakowską, poznańską i górnośląską.

Tomasz Zarycki, dr hab., pracuje w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Jest autorem kilku książek, m.in.: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Region jako kontekst zachowań politycznych (2002) oraz  Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji (2008), a także licznych artykułów publikowanych w znanych czasopismach:Communist and Post-Communist StudiesEast European Politics and SocietiesEurope-Asia StudiesGeoForumJournal of Communist Studies and Transition PoliticsRussian Education & Society oraz Theory and Society. Prowadził badania w wielu instytucjach zagranicznych w Holandii, Rosji, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Link do księgarni

Posted in publikacje ISS.