Konkurs na stanowisko adiunkta

KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS pt. „Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Finlandia na tle porównawczym 1905-1921”

Continue reading

Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca – 21.05.2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca, na którym gościć będziemy prof. Mirosława Koftę z wystąpieniem
pt. „Spiskowa teoria Okrągłego Stołu ’89 a współczesne podziały polityczne w Polsce” oraz prof. Wiesława Baryłę w roli dyskutanta.

Seminarium odbędzie się 21 maja 2021 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu
na adres: e.morman@uw.edu.pl

Abstrakt wystąpienia prof. Mirosława Kofty

Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca – 23.04.2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca, na którym gościć będziemy prof. Krystynę Iglicką-Okólską z wystąpieniem pt. „Powroty Polaków w dobie Brexitu. W pętli pułapki migracji?” oraz prof. Pawła Kaczmarczyka w roli dyskutanta.

Seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu na adres: iss(at)uw.edu.pl 

Abstrakt wystąpienia prof. Krystyny Iglickiej-Okólskiej

Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Instytutu Zajonca, pomyślanym jako cykl spotkań, którego celem jest stworzenie platformy do wymiany myśli pomiędzy różnymi dziedzinami i dyscyplinami nauki. Tematyka seminarium oscylować będzie wokół nowych idei w naukach  społecznych i humanistycznych oraz bieżących wyzwań społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 26 marca 2021, w godz. 12.00-13.00 (spotkanie online) wysłuchamy wystąpienia prof. Andrzeja Nowaka pt. „Wpływ społeczny jako delegowanie przetwarzania informacji: Kiedy procesy społeczne mogą selektywnie propagować prawdziwe informacje?”. W roli Dyskutanta gościć będziemy prof. Dariusza Dolińskiego (SWPS Wrocław).

Wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu na adres: iss@uw.edu.pl 

Abstrakt wystąpienia prof.Andrzeja Nowaka

Konferencja na temat deistytucjonalizacji w politykach publicznych – 15 marca 2021

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju”, która rozpocznie się 15 marca 2021 o godzinie 9:45.

Konferencja dotyczyć będzie deinstytucjonalizacji w politykach publicznych na poziomie zarówno polskim, jak i europejskim.
Obejmować będzie panele dyskusyjne i sesje tematyczne z udziałem polskich oraz międzynarodowych ekspertów.

Nasz Zespół będzie miał przyjemność prowadzić sesję tematyczną: „Deinstytucjonalizacja z perspektywy prawa do miasta i polityki smart city”,
w której poruszymy następujące zagadnienia:

– polityki miejskie a deinstytucjonalizacja w kontekście rozwoju nowych technologii cyfrowych (szanse i zagrożenia) oraz

– COVID-19 jako czynnik przyspieszający zmiany technologiczne w zakresie wspierania mieszkańców i mieszkanek miast.

Sesje plenarne będą tłumaczone na język angielski i migowy.

Program i informacje o zapisach poniżej tutaj.

Organizatorzy: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (WSNSiR), Centrum Europejskie UW (CE), Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS), Digital Economy Lab UW (DELab)

Więcej informacji

CESSDA Data Day 2021

CESSDA jest Europejskim Konsorcjum Archiwów Danych Społecznych o członkostwo w którym ubiega się Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS). Realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)  wspólnie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS)Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (IFiS) od 2018 projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (DRODB) jest doskonałą okazją do intensyfikacji prac w tym kierunku. W trakcie spotkania CESSDA Data Day 2021 przedstawione zostaną nowo utworzone – w ramach projektu DRODB – platformy dla archiwów danych ilościowych i jakościowych. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 marca 2021. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji.

http://www.ads.org.pl/cessda-data-day-2021/

Continue reading