Interdyscyplinarne Seminarium Instytutu Zajonca

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Instytutu Zajonca, pomyślanym jako cykl spotkań, którego celem jest stworzenie platformy do wymiany myśli pomiędzy różnymi dziedzinami i dyscyplinami nauki. Tematyka seminarium oscylować będzie wokół nowych idei w naukach  społecznych i humanistycznych oraz bieżących wyzwań społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się 26 marca 2021, w godz. 12.00-13.00 (spotkanie online) wysłuchamy wystąpienia prof. Andrzeja Nowaka pt. „Wpływ społeczny jako delegowanie przetwarzania informacji: Kiedy procesy społeczne mogą selektywnie propagować prawdziwe informacje?”. W roli Dyskutanta gościć będziemy prof. Dariusza Dolińskiego (SWPS Wrocław).

Wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu na adres: iss@uw.edu.pl 

Abstrakt wystąpienia prof.Andrzeja Nowaka

Konferencja na temat deistytucjonalizacji w politykach publicznych – 15 marca 2021

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju”, która rozpocznie się 15 marca 2021 o godzinie 9:45.

Konferencja dotyczyć będzie deinstytucjonalizacji w politykach publicznych na poziomie zarówno polskim, jak i europejskim.
Obejmować będzie panele dyskusyjne i sesje tematyczne z udziałem polskich oraz międzynarodowych ekspertów.

Nasz Zespół będzie miał przyjemność prowadzić sesję tematyczną: „Deinstytucjonalizacja z perspektywy prawa do miasta i polityki smart city”,
w której poruszymy następujące zagadnienia:

– polityki miejskie a deinstytucjonalizacja w kontekście rozwoju nowych technologii cyfrowych (szanse i zagrożenia) oraz

– COVID-19 jako czynnik przyspieszający zmiany technologiczne w zakresie wspierania mieszkańców i mieszkanek miast.

Sesje plenarne będą tłumaczone na język angielski i migowy.

Program i informacje o zapisach poniżej tutaj.

Organizatorzy: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (WSNSiR), Centrum Europejskie UW (CE), Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS), Digital Economy Lab UW (DELab)

Więcej informacji

CESSDA Data Day 2021

CESSDA jest Europejskim Konsorcjum Archiwów Danych Społecznych o członkostwo w którym ubiega się Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS). Realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)  wspólnie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS)Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (IFiS) od 2018 projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (DRODB) jest doskonałą okazją do intensyfikacji prac w tym kierunku. W trakcie spotkania CESSDA Data Day 2021 przedstawione zostaną nowo utworzone – w ramach projektu DRODB – platformy dla archiwów danych ilościowych i jakościowych. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 marca 2021. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji.

http://www.ads.org.pl/cessda-data-day-2021/

Continue reading

Nowe kierownictwo trzech ośrodków badawczych w ISS

Na ostatniej Radzie Naukowej przedstawiono kandydatów na nowych kierowników trzech ośrodków w naszym Instytucie.
Od 1 stycznia 2021 nowymi kierownikami ośrodków w ISS zostali dr hab. Mikołaj Lewicki, dr Anna Wnuk i dr Aleksandra Gołdys.
  • Dr hab Mikołaj Lewicki został powołany na kierownika Ośrodka Badań Politycznych.
  • Na kierowniczkę Ośrodka Badań Psychologicznych powołana została dr Anna Wnuk.
  • Z kolei Centrum Wyzwań Społecznych będzie od tego roku kierowała dr Aleksandra Gołdys.
Wszystkim nowym kierowniczkom i kierownikowi serdecznie gratulujemy i obiecujemy wsparcie planowanych przedsięwzięć naukowych. Liczymy również na dalsze zaangażowanie dotychczasowych kierowników i kierowniczek w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju ośrodków.

Odszedł Adam Gregorczyk

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego pracownika ISS – Adama Gregorczyka, którego brakować będzie nam zarówno jako serdecznego człowieka i życzliwego kolegi oraz najwyższej klasy specjalisty. Rodzinę i bliskich prosimy o przyjęcie naszych wyrazów współczucia.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w projekcie NCN OPUS „Polska władza wykonawcza: pochodzenie społeczne, kariery i zasoby jej członków. Wkład do socjologii polskiego pola władzy (1989-2020)

Continue reading