Konferencja „”Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society”,

Sekcja Socjologii Ekonomicznej i Oddział Warszawski PTS, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Instytut Studiów Społecznych UW zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society„, która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2018 r. w Warszawie. Konferencja jest drugim wydarzeniem z cyklu warsztatów odbywających się pod wspólnym tytułem „Bringing the New Economic Sociology Back Into the Sociological Analysis”.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu gościnnego (keynote speech) podczas konferencji przyjęli Barbara Czarniawska (University of Gothenburg) i José Ossandón (Copenhagen Business School). Zgłoszenia referatów można przesyłać do 10 grudnia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://economy-and-society.uw.edu.pl/nes-2018/

Marta Marchlewska obroniła doktorat

Serdecznie gratulujemy obrony pracy doktorskiej Marcie Marchlewskiej, absolwentce studiów doktoranckich ISS, zdobywczyni licznych nagród i grantów. Jej praca doktorska p.t. „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja: O roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej” powstała pod kierunkiem prof. Mirosława Kofty, promotorem pomocniczym była Aleksandra Cichocka.

Conference „Questions Robert Zajonc asked”

On May 13-14, 2010 the University of Warsaw celebrated the scientific achievements of Professor Robert B. Zajonc, one of the most creative and influential social psychologist of the XXth century. Born and raised in Poland, he immigrated to the US in 1948 but his ties to his motherland remained strong throughout his scholarly career. Not only was Professor Zajonc a member of the Polish Academy of Sciences and the recipient of an honorary doctorate from the University of Warsaw, he was also instrumental in establishing the Institute for Social Studies (ISS) at the University of Warsaw in 1991 as a sister institution of the Institute for Social Research (ISR) at the University of Michigan.

To commemorate Professor Zajonc’s role in its founding, ISS was proudly renamed the Robert B. Zajonc Institute of Social Studies.

As part of the commemoration there was the joint ISS-ISR conference in which several of his fellow scientists discussed Professor Zajonc’s work and its impact on their own thinking and research. The list of speakers include: T. Antonucci, E. Burnstein, J. Cacioppo, B. Gomes de Mesquita, J. Grzelak, R. Huesmann, J. S. Jackson, M. Jarymowicz, S. Kitayama, M. Kofta, H. Markus, S. Murphy, P. Niedenthal, A. Nowak, R. Ohme, J. Reykowski, Y. Schul, R. Siemieńska, G. Wieczorkowska-Wierzbińska, F. Winkielman.


May, 13 , 2010 (Thursday)

 • Opening address by: Professor Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rector of the University of Warsaw,
  Professor James S. Jackson, Director of the Institute for Social Research, University of Michigan, VIDEO
  Professor Renata Siemienska, Director of the Institute for Social Studies, University of Warsaw, PDF
  and Professor Rowell Huesmann, Director of the Research Center for Group Dynamics, University of Michigan.
 • Presentations:
  • Hazel Markus, „Culture, Class and Zajonc”, VIDEO
  • Eugene Burnstein, „The Social Mind and a Scientist from Łódź”, PDF, VIDEO
  • Batja Gomes de Mesquita, „Emotional Change: Bob, me, and other immigrants”, PDF, VIDEO
  • John Cacioppo, „Human nature and the need for social connection”, PPTX VIDEO
  • Toni Antonucci, „Mere Exposure to People, Places and Cultures”, PDF, VIDEO
  • Rowell Huesmann, „Cold Aggression and Exposure to Violence: Evidence from America, Poland, and Germany”, PDF, VIDEO

May, 14, 2010 (Friday)

 • Robert Zajonc’s Impact on Polish psychology.
  Joint presentation chaired by Janusz Reykowski.
  Presentations:

  • Janusz Grzelak, „Control preferences. Ten years after….” PDF
  • Maria Jarymowicz, „Understanding human emotions – Zajonc’s 1979 fundamental distinctions” PDF,
  • Mirosław Kofta & Władysław Narkiewicz-Jodko, „Control Deprivation and Intergroup Attitudes: The Role of Cognitive and Affective Deficits” PDF,
  • Rafal Ohme, „Bob’s idea of the unconscious affect and its >>Polish extension<<” PDF,
  • Andrzej Nowak, „A model of affect cumulating with and without awareness”
  • Janusz Reykowski, „Bob was also interested in the role of psychologists in solving the social conflicts” PDF,
  • Grazyna Wieczorkowska, „Intervality, birth order and genocide” PDF.
 • Presentations:
  • Shinobu Kitayama, „Cultural Neuroscience of the Self: Understanding the Social Grounding of the Brain”, PDF, VIDEO
  • Yaacov Schul, „The cost of trust: Lessons from social cognition research”, PDF, VIDEO
  • Sheila Murphy, „Feeling without thinking : Affective Primacy and the Nonconscious Processing of Emotion”, PDF, VIDEO
  • Paula Niedenthal, „Embodying Smiles”, VIDEO
  • Piotr Winkielman, „Emotion and Cognition”, PDF, VIDEO
 • Closing Celebration. A VIDEO of Bob [1989] followed by comments from members of his family and close friends.
 • Toasts and speeches VIDEO

[/spoiler]

Agnieszka Mulak otrzymała grant NCN PRELUDIUM

Agnieszka Mulak otrzymała właśnie grant NCN typu PRELUDIUM na realizację projektu p.t. „Zmiana postaw pod wpływem kontaktu z przedstawicielem grupy obcej w środowiskach wirtualnych – Rozszerzenie zakresu hipotezy kontaktu na rzeczywistość gier komputerowych”. Serdecznie gratulujemy! Streszczenie projektu.

Dyskusja wokół książki „”Totem inteligencki”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN) i Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (ISS UW) zapraszają na otwartą dyskusję wokół książki Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego „Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej”
Komentarze wprowadzające do dyskusji z udziałem autorów wygłoszą prof. Zbigniew Mikołejko (IFIS PAN) i dr Michał Łuczewski (IS UW)

Spotkanie odbędzie w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w sali 268 (drugie piętro) Pałacu Staszica w W-wie (ul.Nowy Świat 72). Możliwość zakupu książki on-line: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2568&
Zapr_21_czerw

Zaproszenie na wykłady Maxa-Stephana Schulze (LSE) i Nikolausa Wolfa z Uniwersytetu Humboldta

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 18 maja 2017 roku

do Auli C Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50

o godz. 13.00 na wykład
Profesora Maxa-Stephana Schulze z Wydziału Historii Gospodarczej London School of Economics pt.

Capital Market Integration in Europe, 1350-1800 oraz o godz. 15.00 na wykład

Profesora Nikolausa Wolfa z Wydziału Ekonomicznego Humboldt-Universität zu Berlin pt. Regional Economic Growth in Germany, 1895-2010

Profesor M.S. Schulze jest wybitnym znawcą historii gospodarczej Austro-Węgier, zajmuje się także badaniem procesów integracji gospodarczej w Europie w długim okresie. W trakcie wykładu zaprezentuje wyniki swoich ostatnich badań nad procesem integracji europejskich rynków kapitałowych.

Profesor N. Wolf w swoich badaniach zajmuje się historią gospodarczą Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski. W ostatnich latach pracował nad nowymi szacunkami regionalnego rozwoju gospodarczegoNiemiec, które zostaną przedstawione w trakcie wykładu.